Religie, recht en beleid

Nieuws | de redactie
2 juni 2010 | Hooddoekjes, kruisbeelden in de rechtzaal, bidden onder schooltijd, boerkaverboden. Seculier Europa is vreselijk ruimdenkend, maar wat heeft men daar moeite mee als het er op aan komt. Religie in de publieke arena, niet alleen rechters moeten er aan wennen. Prof. Maurits Berger uit Leiden begon een tijdschrift met analyses van arresten om helderheid te scheppen.

Moeten rechters en andere overheidsdienaren religieus neutraalzijn? En wat is ‘neutraal’? Religie is terug van weggeweest enspanningen op juridisch en beleidsmatig terrein zijn het gevolg.Sinds de scheiding van kerk en staat hebben rechters enbeleidsmakers een ongemakkelijke verhouding met het onderwerp, maarze kunnen er onmogelijk meer omheen.

Geen blad over de islam, maar….

Maurits Berger, Leids hoogleraar Islam in het hedendaagsewesten, tevens jurist, nam daarom het initiatief tot het nieuweTijdschrift voor Religie, Recht en Beleid. Het tijdschriftbeoogt de actuele problematiek van wetenschappelijke achtergrond tevoorzien, en is bedoeld voor beleidsambtenaren, journalisten,rechters, maar ook voor academici.

Het is geen blad over de islam, laat Berger weten. ‘Deislam domineert weliswaar het debat, maar als redactie willen wejuist de brede context van religie, recht en beleidbelichten.’

Het eerste nummer is net verschenen. Hierin staan vierachtergrondartikelen en twee analyses van recente arresten. Deachtergrondartikelen gaan over integratie en religie,ontwikkelingen in de christelijke religie en maatschappelijkengagement, de verhouding tussen staat en religie in Nederland ende navolging van de oordelen van de Commissie GelijkeBehandeling.

Wie beledigt Wilders nu eigenlijk?

Berger zelf schreef een analyse over het arrest van hetGerechtshof Amsterdam van 21 januari 2009 in de zaak Wilders waarinhet gaat om de juridisch relevante vraag of Geert Wilders de islambeledigt of moslims.

Het tweede arrest, ook uit 2009, dat besproken wordt doorUvA-jurist Carla Zoethout gaat over kruisbeelden in Italiaansescholen. Zijn die in strijd met het recht van ouders om hunkinderen in hun eigen geloof of overtuiging op te voeden en op devrijheid van godsdienst van de kinderen.

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, een gezamenlijkinitiatief van Boom Juridische uitgevers en FORUM, Instituut voorMulticulturele Vraagstukken, komt driemaal per jaar uit. Op dewebsite van uitgeverij Boom staat eenlink naar de pdf van een gratis proefnummer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK