Seminar: Op naar digitopia?

Nieuws | de redactie
10 juni 2010 | Met welke ontwikkelingen van het internet moet het bedrijfsleven rekening houden? En hoe kunnen managers de digitale wereld gebruiken? Het lectoraat Digital World van Hogeschool INHolland Rotterdam biedt met partner O&i de antwoorden in het boek ‘Weven en Waven. Op naar digitopia?’ En ze nodigen u uit voor het seminar bij de boekpresentatie op 30 juni.

Tijdens het seminar staat de presentatie van het boek Wevenen Waven. Op naar digitopia? centraal. Het boek is geschrevendoor O&i en het lectoraat Digital World en laat u deverschillende gezichtspunten zien van de ontwikkeling van internet.Het is een bundel samenhangende bijdragen samengesteld door eenmultidisciplinair team van medewerkers van O&i en hetINHolland-lectoraat.

De schrijvers, waaronder lector en ScienceGuide-columnist Fransvan der Reep, leggen de verbinding tussen een technologischeontwikkeling, die fascinerend en soms beklemmend is, en deinrichting van bedrijven in verschillende branches. Een digitalewereld die de manager van vandaag wel kent, maar niet altijdbegrijpt.

Het programma

17.00 – 17.30 uur Inloop met koffie, thee enbroodjes

17.30 – 17.50 uur Welkomstwoord Dirk de Wit (O&i) en Fransvan der Reep (Hogeschool INHolland)

17.50 – 18.05 uur Weven en Waven, de klant aan het woord

18.05 – 18.20 uur Weven en Waven, de student aan het woord

18.20 – 19.00 uur Auteurs van het boek vertellen u ieder in eenelevator pitch van drie minuten welke kennis zij met u willen delenin de workshops

19.00 – 19.45 uur Workshop ronde 1

19.45 – 20.30 uur Workshop ronde 2

20.30 uur Plenaire afsluiting met aansluitend een borrel

Aan het einde van de avond ontvangen alle aanwezigen eenexemplaar van het boek Weven en Waven. Op naar digitopia?Het seminar vindt plaats bij Hogeschool INHolland, Posthumalaan 90te Rotterdam. Voor een routebeschrijving met de auto of het OVverwijzen wij u naar www.inholland.nl/Contact. Parkeren in dedirecte omgeving van Hogeschool INHolland Rotterdam is mogelijk enna 18.00 uur gratis. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: digitalworld@inholland.nl.

U kunt zich hier aanmelden voor het seminar: http://www.aanmelder.nl/digitalworld


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK