Sociale media kans voor HBO

Nieuws | de redactie
22 juni 2010 | Het HBO kan veel meer uit sociale media halen. Niet alleen tijdens de studie en bij de werving van nieuwe studenten liggen kansen. Ook de alumni van hogescholen zouden via sociale media beter bereikt en verbonden kunnen worden. “Mensen die niks hebben met Twitter moet je niet de tweets van je hogeschool de wereld in laten sturen,” aldus ‘social media expert’ Jeroen van Eck.

DNA en ethiek

Jeroen van Eck van Sociotoco adviseerde hogescholen ophet gebied van sociale media tijdens het seminar van Strategy onDemand en ScienceGuide in de Van Nelle OntwerpfabriekRotterdam. “Allereerst gaat het erom dat je een goed product hebt.Hogescholen hebben veel content, maar hoe wordt het gepresenteerdop hun website en via sociale media? Omgang met sociale media vergteen integrale aanpak en het moet passen in het DNA van dehogeschool. “

Doekle Terpstra (Voorzitter HBO-raad) sprak daar ook over de webranking van hogescholen die er gepresenteerdwerd. “Als het gaat over wat de HBO-raad met dit advies moet ismijn antwoord glashelder: niets. We moeten als koepel alle ruimtebieden aan hogescholen om zich op het web te presenteren.” Heteigene van de hogeschool, ook in relatie tot de profilering die decommissie Veerman aanbeveelt, ziet Terpstra primair als eenpunt van aandacht en beleidsvorming van de instellingen zelf. “Aandat zo belangrijke DNA moeten wij niet komen. Wel vind ik dat erethische codes zouden moeten komen.”

Huiswerk doen

Ook Nico van Hemert van Strategy on Demand is groot voorstander van het gebruikvan sociale media. We moeten van ‘one size fits all’ naar ‘one sizefits one’. De komende generatie is slimmer, sneller, digitaler ensocialer dan de huidige. Dit vraagt om een meer op maat gesnedenbenadering.”

Van Eck geeft zelfs dan geen garantie voor succes af. “Je moet hetook gewoon gaan doen, gaan proberen. Zorg dat je de kennis enervaring in huis haalt. Mensen die niks hebben met Twitter moet jeniet de tweets van je hogeschool de wereld in laten sturen. Dat zieik nog te vaak. Ook bij die mensen moet het in het DNAzitten.”

“Zorg wel dat je eerst je huiswerk doet, dat je informatie op ordeis. Anders creëer je een platform wat zich tegen je kan gaan keren.Dat zie je ook in het bedrijfsleven te vaak gebeuren. Hogescholenmoeten leren om controle te hebben over hun eigen sociale media. Erzijn nog wel wat angsten te overwinnen binnen instellingen” aldusVan Eck.

Vanuit INHolland werd dit tijdens de discussie uit de eigenervaringen beaamd: “Mijn collegevoorzitter zag negatieveberichtgeving over INHolland op blogs twee jaar geleden nog als eenbedreiging. Hij dreigde zelfs met juridische stappen. Nu twitterthij zelf. Over een mentaliteitsomslag gesproken.” LindaNieuwenhuijsen (Handicap&Studie) geeft het nut van socialemedia heel duidelijk aan: “Zonder jullie Twitter was ik hiervandaag helemaal niet geweest.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK