Spontane orde of Nieuw Jeruzalem

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | Lector Willem Buunk (Windesheim) is van mening dat besluitvorming rondom het gebruik van openbare ruimte een kwestie van politiek is. In zijn lectorale rede stelt hij dat "de strijd om ruimte niet moet worden opgelost, maar worden gevoerd".

Onlangs hield lector Willem Buunk aan de Hogeschool Windesheimde lectorale rede ‘Spontane orde of een NieuwJeruzalem, Waardepluralisme in de praktijk vangebiedsontwikkeling’. Zijn belangrijkste boodschap: “keuzes makenover de inrichting, het gebruik en het beheer van ruimte eenkwestie van politiek is. Niet alleen partijpolitiek, maar ookpolitieke keuzes in het fijnmazige geheel van analyse en ontwerp envan onderhandeling en overleg.”

U lees de volledige lectorale rede van Willem Buunk hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK