Studeren loont voor Duitse jeugd

Nieuws | de redactie
25 juni 2010 | In Nederland dreigt de SF afgeschaft te worden door omzetting in leningen. Bij de oosterburen worden de beurzen verhoogd en fors verbreed. Kanselier Merkel voert zelfs extra ‘Stipendien’ van 300 euro per maand in. Bovenop de studiebeurs, als impuls voor excellentie. Waarom dit contrast in beleid?

De Bondsdag heeft de voorstellen van onderwijsminister Schavanaangenomen om de BAföG – SF – met twee procent te verhogen. Deinkomensgrens waar de beurs aan gekoppeld is gaat drie procentomhoog. Maximum maandbedrag per student stijgt daarmee naar 670euro. Schaven meldt dat hiermee 50.000 tot 60.000 meer jongerenkunnen studeren zonder inkomensbelemmering.

Het nieuwe Stipendien-programma voorziet in een extra premie van300 euro per maand voor 10 procent van de studenten. Momenteel kantwee procent zo’n aanvullende beurs/gift ontvangen. Deze beurzenzullen door de HO instellingen toegekend worden, ongeacht deinkomenspositie of SF-aanspraken van de student. De gift moetstrikt op basis van inzet en prestaties verdeeld worden.  Zowil de regering Merkel meer jongeren meer excellente trajectenkunnen laten volgen. Schavan noemt dit “Een beter laat dannooit signaal.”

Deze SF-maatregelen zijn ingegeven door de grote zorgen over dedalende onderwijsprestaties van Duitse jongeren, zoals die blekenin de PISA-SCHOCK en de achterblijvende doorstroom naar het hogeronderwijs. De demografische krimp van de bevolking begint in delenvan Duitsland bovendien reeds nu het feitelijke draagvlak vooronderwijsaanbod en de kennisinfrastructuur te ondergraven.Getalenteerde jongeren, vooral vrouwen, trekken inmiddels massaalweg uit die deelstaten waar dit effect merkbaar wordt. Zij ziendaar hun kansen op hoogwaardige studies en werk afnemen enoverigens ook op de huwelijksmarkt. De spiraal omlaag van zulkeregio’s verscherpt de sociale en economische tegenstellingen terplaatse en ook breder nationaal gezien. Door een hogere HOparticipatie wil de Duitse regering dit effect tegengaan, hetgeentegelijk de grote tekorten op de hoog gekwalificeerde arbeidsmarktmoet helpen opvangen. Actueel komt de Duitse industrie 50.000ingenieurs per jaar tekort.

Het zal interessant zijn te zien of de Stipendien impact zullenhebben op de toestroom van de veelal sterk gemotiveerde Duitsestudenten die HBO en WO in ons land bezoeken. Zij komen hierondanks het feit dat in eigen land nauwelijks collegegeld betaaldhoeft te worden. Dit feit lijkt het Nederlandse HO wat over hethoofd te zien. Met de economische crisis zou juist dit gegeven incombinatie met de nieuwe Stipendien het studeren in eigen landfinancieel toch meer aantrekkelijk kunnen worden, ondanks deattractie van de hoge kwaliteit, goede begeleiding, uitstekendefaciliteiten en ‘Lockerheit’ van het Academische leven, waarom deDuitsers het HO in Nederland prijzen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK