Teamdenken zorg ter discussie

Nieuws | de redactie
21 juni 2010 | Een persoonlijk verantwoordelijke verpleegkundige is goed voor een patiënt. Dit stelt verpleegkundige en docent ethiek Mirjam Houtlosser in haar proefschrift, waarop ze 30 juni in Leiden promoveert. Zij stelt het teamdenken onder verpleegkundigen ter discussie.

Houtlosser beschrijft in haar proefschrift, getiteld ‘Ingoede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in moreelperspectief’ hoe het gangbare teamdenken verhindert datverpleegkundigen optreden als echte belangenbehartigers vanpatiënten. Verpleegkundigen laten de technische dimensie van hunberoep en de instellingsregels vaak zwaarder wegen dan deintermenselijke kant. Daardoor krijgt de patiënt geen optimalezorg.

Er zou meer aandacht moeten zijn voor de relatie met de patiënten diens zorgbehoefte. De beste manier om dat te bereiken is hetpersoonlijk verantwoordelijk maken van een verpleegkundige voor éénof meer patiënten. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid is geenkwestie van persoonlijke stijl of voorkeur, het vormt de kern vanhet beroep van verpleegkundige.

In het proefschrift behandelt Houtlosser drie gevallen,gebaseerd op ware gebeurtenissen. In twee daarvan schoot deverpleegkundige zorg duidelijk tekort. Naar aanleiding van diegevallen probeert Houtlosser antwoord te geven op drie vragen: inhoeverre spelen verpleegkundigen de rol van belangenbehartigergoed, wat is de typisch verpleegkundige inbreng in hetmultidisciplinair overleg en waaruit kan een verpleegkundige inindividuele gevallen richtlijnen halen voor goede zorg? Ze komt totde conclusie dat juist het verbinden van een eigen rol, een eigendomein en een eigen ethiek de verpleegkundige kunnen helpen bij hetverlenen van goede zorg.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK