USA: Europa moet investeren

Nieuws | de redactie
25 juni 2010 | President Obama laat zijn schatkistminister Timothy Geithner nogmaals onderstrepen dat de landen in Europa naast schuldenreductie vooral ook groei-impulsen moeten doorzetten. Geithner noemt dit een “agenda of growth and confidence”. Ook de OECD dringt hierbij aan op stevige investeringsprogramma’s in kennis, onderwijs en innovatie.

Aan de vooravond van de G8 en de G20 in Canada vrezen deAmerikanen een zo schrikachtige reactie op de Eurocrisis, dat deEU-staten in een economisch scenario zouden terechtkomen als datvan Japan in de voorbije vijftien jaar. Daarin worden groteschulden gecombineerd met deflatie en stagnatie, die wordtverergerd door een snelle vergrijzing van de bevolking. Geithnerwijst erop dat het fragiele herstel van de wereldeconomie nietvoldoende kan worden gesteund door herlevende groei in de ‘emergingmarkets’ en de USA alleen.

De tijd dat Amerika als een zelfstandige locomotief kon werkenis voorbij, zo waarschuwt Obama Europa. De Europese landen zullendaarom groeiversnellers voor de kenniseconomie moeten combinerenmet stabilisatie van de schuldenontwikkeling. Die boodschap had ookOECD secretary general Angel Gurria recent vastgelegd in deeconomische toekomststrategie voor de hoogontwikkelde landen in dekomende jaren. U leest Gurria’s analyse hier

Ann Mettler van de Lisbon Coucil dient de Amerikanen van repliekin de Wall Street Journal vanuit het perspectief van de Europesezorgen over de financiële stabiliteit. U leest haar beschouwing hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK