UvA laat Gunning niet los

Nieuws | de redactie
7 juni 2010 | Louise Gunning-Schepers gaat Robbert Dijkgraaf en Louise Fresco achterna. De huidige Geneeskundedecaan en AMC-voorzitter is door de UvA benoemd tot universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij. De benoeming gaat in per 1 september 2010, tegelijk met haar nieuwe baan als voorzitter van de Gezondheidsraad.

Louise Gunning is de zesde universiteitshoogleraar van de UvA.Johan van Benthem, Robbert Dijkgraaf, Louise Fresco, Ad Lagendijken Henk van Os bekleden tevens deze erefunctie. Het is de taak vande universiteitshoogleraren om een impuls te geven aanwetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplinesoverstijgen en een belangrijke bijdrage te leveren aan deprofilering van de universiteit. De universiteitshoogleraren zijnniet verbonden aan één bepaald vakgebied of faculteit.

Als universiteitshoogleraar aan de UvA zal Louise Gunning binnende Sociale Geneeskunde – in het bijzonder Public Health – devertaalslag maken van wetenschappelijke inzichten naar de actuelemaatschappelijke discussie over gezondheidsvraagstukken. Gezondheidspeelt een steeds grotere rol in het maatschappelijk debat:welvaartsziekten, de vergrijzing, de kosten van de gezondheidszorg.De vorm en de kwaliteit van de gezondheidszorg en de gevolgenhiervan zijn regelmatig onderwerp van politieke en strategischediscussies.

Gunning werd in 2001 benoemd tot voorzitter van de Raad vanBestuur van het AMC-UvA en decaan van de Faculteit der Geneeskundeaan de UvA. Onlangs is Gunning door de ministerraad  per 1september 2010 benoemd tot voorzitter van de Gezondheidsraad, hetonafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de regering en hetparlement.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK