Vacature in Enschede?

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | De UTwente moet binnenkort wellicht op zoek naar een nieuwe voorzitter. Anne Flierman wordt namelijk nadrukkelijk genoemd als de komende Commissaris van de Koningin in Overijssel. Flierman is nu al senator namens het CDA.


In politiek Den Haag wordt er vanuit gegaan dat het CDA decommissarispost in Zwolle kan behouden. Ook bij het zware verliesop 9 juni bleven de christendemocraten de grootste partij in dezekieskring. Alleen in Gelderland en Brabant kreeg het CDA absoluutnog meer stemmen dan in Overijssel.

Flierman heeft door zijn werk als UT-collegevoorzitter eenpassend profiel voor de CdK-functie. Netwerk en kennis van debetrokken regio zijn sterk, ook waar het de internationale relatiesbetreft. Deze zijn voor Overijssel als deel van de Euregio met deDuitse grensstreek van grote betekenis. De UTwente speelt in dierelaties een belangrijke rol als aantrekken van zowel bedrijven alstalenten en contacten.

Als bestuurder heeft Flierman bij de Universiteit Maastricht ende UTwente veel ervaring opgedaan. Zijn ‘Haagse netwerk’ is doorzijn lidmaatschap van de Eerste Kamer hoogwaardig. Enige smet ophet blazoen is de ernstige situatie van de zorgkoepel Orbis inLimburg, waar Flierman bestuurder van was. Het is niet de eerstekeer dat Flierman wordt genoemd als mogelijke CdK. In 2005 was hijkandidaat voor de post van Gouverneur van Limburg en werd tweede opde voordracht.

Zou het CDA in de komende maanden na de grote nederlaag ookbestuurlijke buiten beeld raken, zou vanuit een Paarse combinatienog een andere Twentse vertegenwoordiger naar voren geschovenkunnen worden. De oud-staatssecretaris van OCW voor de PvdA, SharonDijksma, zou na het verlies van haar partij op 9 juni ook voor deveiliger zetel in het Provinciehuis in Zwolle kunnen opteren.

Foto: TC Tubantia, Charel van Tendeloo


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK