Veerman is a test of leadership

Nieuws | de redactie
15 juni 2010 | Bob Berdahl heeft genoten van zijn werk in de commissie Veerman. Hij hoopt dat zijn kennis en ervaring uit California, Texas en Washington DC de discussie binnen het Nederlandse hoger onderwijs hebben geholpen. “I believe my contribution was very modest, but perhaps I was able to raise some questions the committee may not have considered as directly without me asking them.”

De juichende ontvangst van het advies-Veerman doet hem goed: “Iam pleased that the report seems to have been well received in TheNetherlands.” Lastiger vindt hij het een analogie te construerenmet dit type discussieprocessen in de USA zelf. “It is difficult tocompare the US and The Netherlands because the US has such a moredecentralized system.” Bovendien is de rol van de verschillendeactoren duidelijk verschillend. De machtspositie van OCW in hetaanzwengelen en doorzetten van strategische debatten ontbreekt inzijn vaderland ten enen male. En dat heeft onmiskenbaarconsequenties voor de inzet en uitkomst van de discussies over detoekomst van het hoger onderwijs, aangezien “the Secretary ofEducation in the US does not  have the kind of policy powerover universities that the Minister of Education has in Europeancountries.”

Berdahl geeft in zijn reflecties op het post-Veerman-procesenkele voorbeelden uit het brede maatschappelijk debat over hogeronderwijs in de USA. Zo was ook daar een kritische doordenkinggepleegd van de (dalende) prestaties op het gebied van deopleidingen en de toestroom naar bètatechniek. De Amerikaanse KNAWnam hier het initiatief toe en liet onder meer Nobelprijswinnaar-en nu Obama’s energieminister- Steven Chu een rapport schrijven.(U leest diens reflecties op dat thema in zijn gesprek metScienceGuide hier) “We have  had similar reports as ‘Veerman’,such as the ‘Rising Above the Gathering Storm’ report of theNational Academy of Sciences, calling for a greater governmentinvestment in the physical sciences. That was favorablyreceived by all parties.”

Maar niet lang daarna liet de regering-Bush een verkenningplegen naar de toekomst van het HO in den brede, ‘A Test ofLeadership’. Dat liep al snel een spervuur van kritiek tegemoet:”On the other hand, the report on the future of higher education inthe United States, the so-called “Spellings Commission Report” wasgenerally criticized by all of our associations and ouruniversities.” Bij alle geode bedoelingen waren de gevolgendedastreus voor de discussie en het draagvlak. “As a consequence,it went nowhere.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK