Verkiezingstijden in beeld

Nieuws | de redactie
3 juni 2010 | Op Verkiezingstijden.nl vindt u in deze politieke hoogtijdagen en de komende formatie alles over 27 naoorlogse Nederlandse kabinetten. Het is een website met interactieve tijdlijn gevuld met historisch audiovisueel materiaal. Nachten van Schmelzer en Wiegel, de jenevercrisis, Winny de Jong, rococoteksten van Dries van Agt, Jo Ritzen die het de Kamer natuurlijk best allemaal nog eens wil uitleggen, het kan zo kleurrijk niet of de beelden vindt u daarop.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en NationaalArchief/Spaarnestad Photo selecteerden een ruime hoeveelheidvideo’s en foto’s uit hun collecties voor Verkiezingstijden.nl.Er is materiaal uit de collectie Polygoon bioscoopjournaals, NOSjournaals, persfotocollectie ANEFO en actualiteitenprogramma’s alsBarend & Van Dorp geselecteerd.

De site maakt bovendien gebruik van bronnen als de collectiePartij- en verkiezingsaffiches van het DocumentatiecentrumNederlandse Politieke Partijen (DNPP) en de collectie video’s vande Rijksoverheid. De komende weken zal het aantal items toenemen.Verkiezingstijden.nl blijft online tot 1 oktober 2010.

De objecten zijn gedigitaliseerd in het kader van het project Beelden voor deToekomst. Binnen Beelden voor de Toekomst redden zesinstellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed vanNederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerdemateriaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en hetpubliek. Verkiezingstijden.nl is daarvan e´e´n van de velevoorbeelden.

Veel van de video’s op Verkiezingstijden.nl bevatten een link naarhet open videoplatform Open Beelden. De video’s hebben een Creative Commons-licentieen zijn daardoor in hun geheel te downloaden en tehergebruiken.

Verkiezingstijden.nl werd gerealiseerd door Stichting NederlandKennisland, Beeld en Geluid en Nationaal Archief in het kader vanBeelden voor de Toekomst.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK