Von Clausewitz leeft

Nieuws | de redactie
1 juni 2010 | "De fameuze Pruisische strateeg en schrijver van ‘Vom Kriege’, generaal Von Clausewitz had het over ‘de mist van de oorlog’. Als een conflict eenmaal begonnen is, dan heb je geen overzicht meer over het feitelijke gewoel op het strijdtoneel. Je plan moet constant worden bijgesteld en je bent gedwongen te reageren op gebeurtenissen, onverwachte aanvallen. Zo voelt een campagne ook wel eens," vertelt columnist en Kamerkandidaat Pieter Omtzigt.

‘Je hebt een mooi campagneplan, maar dat kan meteen de kast is,wanneer er een vliegtuig neerstort en de campagne stilligt. Ofwanneer je moet reageren op gebeurtenissen, een zinnetje als “watkijkt u lief”, een mevrouw uit Brussel die ook graag premier wilworden en dat vrolijk komt melden of op echt onmogelijkevragen.

Wat kijk ik dan met jaloezie naar de buurlanden: ordelijke debattenvinden plaats op de Duitse en de Engelse televisie, waar kandidatennetjes in twee minuten kunnen vertellen wat hun plannen voor hetland zijn, hoe ze de problemen gaan oplossen. De debatleider laatje gewoon twee minuten uitpraten.

Want uitdagingen zijn er. Ik noem u er een paar:

–         De staat heefteen tekort van €2000 per persoon per jaar. Inderdaad €8000 pergezin met twee kinderen per jaar. Dit kunnen we niet voor onsuitschuiven.

–         In Europahebben we besloten om € 750 miljard klaar te hebben staan om landenin nood te ondersteunen. Het is behoorlijk onduidelijk hoe we ditdemocratisch gaan controleren. Het betekent in ieder geval eenforse uitbreiding van Europese verantwoordelijkheden.

–         De financiëlemarkten, banken en verzekeraars zijn in overheidshanden gekomen endaar horen ze eigenlijk niet. Hoe gaan we daar nu mee om?

–         Depensioenfondsen hebben allemaal een fors dekkingstekort en lijkenjaren niet te kunnen indexeren. Wat betekent dat voor ons beleidvoor ouderen en voor jongeren, wiens pensioenaanspraken nietgeïndexeerd zullen worden.

Zeg nou zelf: iedereen die denkt deze zaken met een one-liner tekunnen beantwoorden, is uw stem niet waard. Erger nog: als zebinnen een zin opgelost konden worden, hadden we geen parlementairedemocratie nodig.

Het zijn heel erg lastige vragen en ik beantwoord dagelijks eengrote hoeveelheid mails en schrijf er artikelen over, opScienceGuide [over ‘Lies, damned lies and statistics’] en elders.

Maar ja, om in campagnetijd nog erger zichtbaar te zijn moet jegekke dingen doen. Je verkleedt je als Michiel de Ruyter. Of jedoet mee aan miss-verkiezingen op een cover. Nou ja, soms ishet gewoon nodig om je boodschap over te kunnen brengen. Per slotvan rekening lees niet iedereen columns.

Dr.P.H. Omtzigt is lid van de Tweede Kamer eneconometrist. Hij houdt op ScienceGuide een vaste column bij overzijn ervaringen in de eigenzinnige werelden van politiek enwetenschap, hun wederzijdse beïnvloeding en hunconfrontaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK