VU samen met California

Nieuws | de redactie
17 juni 2010 | UCLA en VU gaan strategisch samenwerken rond het onderwerp diversiteit in het kader van onderzoek, onderwijs, communicatie en internationalisering.

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit vanCalifornië (UCLA) hebben  eensamenwerkingsovereenkomst getekend over diversiteit. Deze omvatstrategische samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs,communicatie en internationalisering.

Doel van de overeenkomst is het bevorderen vanexcellentie bij studenten die niet zijn opgegroeid in eenacademische omgeving, zoals bij sommige eerste en tweede generatieallochtone studenten. Het accent ligt daarbij op het ontwikkelenvan academische competenties.

De VU en UCLA zullen een gezamenlijk onderzoekprogrammaontwikkelingen op het gebied van diversiteit, waarbij ook desamenwerking met partneruniversiteiten in Zuid-Afrika zal wordengezocht. De VU heeft daar reeds een aantal leerstoelenopgezet.

De overeenkomst creëert een ‘win-winsituatie’ voorbeide universiteiten. Zij delen waarden als maatschappelijkebetrokkenheid en het nastreven van academische vrijheid in debreedste betekenis. Cruciaal daarbij is het bevorderen van dedialoog tussen groepen studenten met een verschillende afkomst.Concreet zal dit leiden tot een uitwisseling van studenten enacademische staf, het ontwikkelen van (interdisciplinair) onderzoeken het gezamenlijk organiseren van eensummerschool.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK