Zingen leren is slapend leren

Nieuws | de redactie
9 juni 2010 | Zebravinken leren hun liedje van hun vader en hun hersenen zijn daarbij ook actief tijdens het slapen. Dit is een nieuwe aanwijzing dat het leerproces overeenkomt met de manier waarop kinderen leren spreken, bijvoorbeeld juist tijdens dutjes.

 

Dat concluderen biologen van de Universiteit Utrecht inonderzoek dat in de Proceedings of the Royal Societyverschijnt. Deze ontdekking heeft grote consequenties voor hetbegrip van hersenprocessen die betrokken zijn bij leren engeheugen. Bij jonge kinderen die leren spreken, is er verhoogdeactiviteit in een vergelijkbaar deel van het brein met die vanjonge zebravinken.

Bovendien leren kinderen taal beter als ze daarbij een dutjekunnen doen. Door de Utrechtse ontdekking kunnen wetenschappers numogelijk beter gaan begrijpen welke rol slaap speelt bij de vormingvan geheugen.

Model voor leren van spraak

In 2007 toonden de Utrechtse onderzoekers Sharon Gobes,Thijs Zandbergen en Johan Bolhuis, al aan dat de manier waaropzebravinken hun liedjes leren veel lijkt op hoe kleine kinderenleren praten. In beide gevallen vindt het leren plaats in de vroegejeugd, en ontstaat de zang of spraak pas na veel oefenen. Ook wordtbij beide leerprocessen een ander hersengebied aangesproken dan bijhet praten en zingen zelf.

Nu blijkt bovendien dat net als bij kinderen het brein van dejonge zebravink ook actief is tijdens het slapen. Daarmee zijnjonge zangvogels een goed model om de rol van slaap bij het lerenvan spraak te bestuderen.

Brein ’s nachts actief

Het is al enige tijd bekend dat slaap een rol speelt bijleren door mensen en andere zoogdieren. Bij zangvogels is eerderontdekt dat het brein tijdens de slaap hetzelfde activiteitspatroonvertoont als tijdens het zingen van een liedje overdag.
Het nieuwe Utrechtse onderzoek laat zien dat hoe meer jongezangvogels van het liedje van hun vader hebben geleerd, hoeactiever hun brein is als ze ’s nachts slapen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK