Zuidas Kennisas

Nieuws | de redactie
4 juni 2010 | INHolland Amsterdam/Diemen verhuist vanaf 2014 naar de nieuwe campus van de VU. Op de Zuidas in Amsterdam ontstaat zo een leeromgeving voor 35.000 hbo- en wo-studenten. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in onderwijs en onderzoek en “dit is goed nieuws voor onze studenten en die van de VU,” zegt INHolland voorzitter Geert Dales.

Impuls aan samenwerking

Sinds november 2007 hebben de VU en INHolland eensamenwerkingsovereenkomst, die zich nu uit in de verhuizing vanINHolland Amsterdam/Diemen naar de VU-campus. De verhuizing biedtde kans om de samenwerking tussen het hbo en het wo te versterkenen nog meer gebruik te maken van elkaars expertise: het doel is opde VU-campus aan de Zuidas tot een zo volledig mogelijk sluitendhoger onderwijsaanbod te komen. Beide onderwijsinstellingen hebbende intentie die samenwerking uit te breiden en te intensiveren ophet gebied van praktijkgerichte masteropleidingen, onderzoek,overstapmogelijkheden voor studenten en honourstrajecten.

CvB-voorzitter Geert Dales (INHolland) is blij met het akkoorddat VU en INHolland hebben bereikt: “INHolland heeft de ambitie omin Amsterdam een vooraanstaande partner vancollega-onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid tezijn. Daarvoor is een prominente locatie essentieel. Vestiging opde VU-campus geeft bovendien een enorme impuls aan de inhoudelijkesamenwerking met de VU. Dat is goed nieuws voor onze studenten endie van de VU”. Met de opleidingen die al op de Zuidas zijnondergebracht maakt INHolland vanaf 2014 met zo’n 10.000 studentenonderdeel uit van de VU-campus. INHolland verwacht in de jarendaarna een doorgroei naar circa 13.000 studenten.

Stadscampus

René Smit, CvB-voorzitter VU: “Het VU-kwartier wordt eenbruisend deel van de Zuidas waar kennis centraal staat. Onderzoeken onderwijs van niet alleen de Vrije Universiteit en VU medischcentrum vinden hier hun plek, maar ook van anderen zoals binnenkortACTA, het Tinbergen Instituut en Duisenberg School of Finance, deProtestantse Theologische Universiteit en in uitbreiding INHollandvanaf 2014. De vestiging van INHolland is ook een uitnodiging aanandere kennisinstellingen, publiek of particulier, om zich hier tevestigen.”

‘Wij willen van Zuidas echt een complete stadwijk maken,” zegtwethouder Maarten van Poelgeest. “Onderwijs is daar een belangrijkonderdeel van. De komst van INHolland naar de Zuidas is dan ook eengoede stap verder naar een moderne stadscampus met een menging aanverschillende niveaus van onderwijs. En vooral ook een diversiteitaan functies zoals onderwijs, onderzoek, sport en wonen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK