28 miljoen voor profilering MBO en HBO

Nieuws | de redactie
23 juli 2010 | Profilering à la Veerman wordt in het MBO en HBO steeds beter zichtbaar. Met geld van OCW en EZ komen er Centra voor Innovatief Vakmanschap in het MBO en Centres of Expertise in het HBO. "Door intensieve samenwerking met het bedrijfsleven wordt de innovatiekracht versterkt en de uitstroom van bètatechnisch talent op de arbeidsmarkt bevorderd."

Het initiatief voor de centra komt vanuit desectorinvesteringsplannen van de Commissies Hermans en De Boer. Decombinatie van intensieve samenwerking tussen instellingen en hetbedrijfsleven en een duidelijke profilering moet leiden tot meeruitstroom van jongeren op de technische arbeidsmarkt. Daarnaastbeogen de centra te voorzien in de kwalitatieve behoefte van hetinnovatief bedrijfsleven én het innovatievermogen van bedrijven testimuleren.

De sectorinvesteringsplannen zijn in lijn met de aanbevelingen diede commissie Veerman doet voor het hoger onderwijs in haar rapport”Differentiëren in drievoud”, de aanbevelingen die de MBO Raad doetin zijn Investeringsagenda 2010 en bouwen voort op de plannen vande commissie De Boer (sectorinvesteringsplan hbo, oktober 2009) ende commissie Hermans (sectorinvesteringsplan mbo, maart 2010).Aansluitend op die aanbevelingen dienen de centra te leiden tot eenscherpe profilering van instellingen, die zich richten opsleutelgebieden zoals water en hightech systemen en materialen. Zijworden hét centrum voor kennis en innovatie binnen hetsleutelgebied. De plannen voor mbo en hbo richten zich opverbetering van de kwaliteit van het onderwijs door het onder meerbeter benutten van de wisselwerking tussen instellingen en hetgroot-, midden- en kleinbedrijf. 

Nog in 2010 wordt op kleinschalig niveau een start gemaakt; op driesleutelgebieden zullen in het hbo drie Centres of Expertise wordenontwikkeld. Voor het mbo zullen binnen dezelfde driesleutelgebieden zes Centra voor Innovatief Vakmanschap ontstaan. Desleutelgebieden worden door de ministeries van OCW en EZvastgesteld. Het Platform Bèta Techniek bereidt de uitvoering voor,in september 2010 wordt de call for proposals geopend. Deoverheidsinvestering loopt gedurende vijf jaar met 50%cofinanciering van de partijen in de centra.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK