ArtEZ-chef van Premsela

Nieuws | de redactie
14 juli 2010 | Dingeman Kuilman wordt de nieuwe voorzitter van ArtEZ, "een van de belangrijkste kunsthogescholen van Nederland met het potentieel om ook internationaal uit te blinken," zegt hij zelf. Kuilman is nu nog directeur van Premsela, het Nederlandse instituut voor design en mode.

ArtEZ wijst bij de benoeming op zijn brede visie op kunst en deontwikkelingen in het kunstonderwijs en zijn bewezen ervaring om ineen complexe omgeving partijen met verschillende belangen samen tebrengen. Want onder de leiding van Kuilman heeft ‘hetPremsela’ als cultureel sectorinstituut een plaats gekregen in deculturele basisinfrastructuur.

Hij was hier onder andere verantwoordelijk voor de realisatie vanhet eerste onderzoek naar de omvang en economische betekenis van dedesignsector. Ook zorgde hij voor de realisatie van Morf, hetvormgevingstijdschrift voor studenten.

Daarnaast was Kuilman initiatiefnemer van diverse programma’s,zoals DutchDFA.. Een programma waar sectorinstituten enbrancheverenigingen met elkaar samenwerken op het gebied vandesign, mode en architectuur, met als doel de internationalepositie van Nederland als ontwerpland te versterken. Dit jaar werdde Premsela Leerstoel ingesteld aan de Vrije Universiteit tenbehoeve van de wetenschappelijke bestudering van de cultureleaspecten van design en mode. Nu nog een Premsela lectoraat, zou menkunnen denken.

“Ik verheug me enorm op mijn werk voor ArtEZ,”zegt Kuilman overzijn opvolging van de roemruchte Willem Hillenius.. “Het is in mijnogen een van de belangrijkste kunsthogescholen van Nederland methet potentieel om ook internationaal uit te blinken. Dankzij mijnvoorganger heeft ArtEZ een nieuwe structuur gekregen en is deorganisatie op belangrijke plaatsen versterkt. Daardoor kan ik dekomende jaren meer aandacht besteden aan de inhoudelijkeontwikkeling van het onderwijs en de versterking van de reputatievan ArtEZ.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK