Docent in spe moet zelf leren leren

Nieuws | de redactie
6 juli 2010 | Minder dan de helft van de jonge docenten ontwikkelt in hun eenjarige wo-opleiding zelf een oriëntatie die 'levenlangleren' waarschijnlijk maakt. Dat is erg jammer, want "van niemand kan worden verwacht dat hij of zij in een jaar leert om een expertdocent te worden," zegt UU onderzoekster Maaike Endedijk.

Leren doceren en ontwikkelen

Universitair afgestudeerden kunnen in een jaar hun bevoegdheid toteerstegraads docent halen. Endedijk stelt in haar proefschrift datvan niemand kan worden verwacht dat hij of zij in een jaar leert omeen expertdocent te worden. Daarom moeten, volgens deonderzoekster, docenten in opleiding leren hoe ze na de opleidingzichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Uit haar dissertatie blijkt echter dat veel docenten in opleidingniet de manier van leren ontwikkelen die levenslang lerenwaarschijnlijk maakt. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen, is hetbelangrijk dat docenten weten hoe ze hun eigen leren aansturen.Daarnaast is het van belang dat docenten hun eigen manier vanhandelen en opvattingen ter discussie kunnen stellen en op diemanier flexibel kunnen reageren op veranderingen in hetonderwijs.

Weinig aandacht voor het eigen leerproces

Endedijk onderzocht hoe docenten in opleiding hun leerervaringenin de praktijk en op de universiteit aansturen. Ook bekeek ze dealgemene leeroriëntatie van de aanstaande leraren. Deleeroriëntatie van docenten in opleiding geeft aan hoe zij denkenover leren lesgeven, hoe zij dit aanpakken en hoe ze met negatieveleservaringen omgaan.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten gedurende hunopleidingsjaar minder actief worden in het aansturen van hun leren.Een verklaring is dat het praktijkgedeelte aan het eind van deopleiding veel tijd vraagt. Daardoor is er minder aandacht voor heteigen leerproces.

Minder dan de helft van de aanstaande docenten verlaat delerarenopleiding met een leeroriëntatie die belangrijk is om zichte kunnen blijven ontwikkelen. Dat levert mogelijk problemen op inde latere loopbaan van de docent.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK