Duurzame mobiliteit

Nieuws | de redactie
1 juli 2010 | Op vrijdag 2 juli vond op de RDM Campus Rotterdam een Mobiliteitssymposium plaats. Studenten presenteerden hun onderzoeksprojecten aan externe opdrachtgevers en medestudenten. Tijdens het symposium werden er twee mini 'pressure cookers' georganiseerd waarin een visie werd opgesteld over mobiliteit in Rotterdam 2030.

De Hogeschool Rotterdam wil een bijdrage leveren aan duurzame enveilige oplossingen voor de maatschappij van de toekomst.Kernbegrippen zijn: maatschappelijk kader, transitiedenken,systeemdenken en productdenken. Hier past mobiliteit ook in; eenveelomvattend thema waar door meerdere opleidingen en kenniskringenvan Hogeschool Rotterdam aan wordt gewerkt. Op vrijdag 2 juli vindtop RDM Campus een Mobiliteitssymposium plaats waar projectenworden samengebracht die gerelateerd zijn aan voer/vaartuigen,infrastructuur en logistiek.

Tijdens dit symposium presenteren studentenhun tweede-, derde- en vierdejaarsprojecten aanexterne relaties, opdrachtgevers en medestudenten. Deopeningspresentatie over de ontwikkeling van de Personal RapidTransporter (PRT) voor Masdar City, ’s werelds eerste CO2-neutralestad, wordt verzorgd door Wim Heijboer, directeur van Spijkstaal.Verder vinden er twee mini ‘pressure cookers’ plaats: deeerste in opdracht van de Stichting Toekomstverkenning derTechniek. Gevraagd wordt om een visie op te stellen over mobiliteitin 2030. Bij de tweede wordt door door externen en docentennagedacht over de toekomst van het thema mobiliteit bij HogeschoolRotterdam, binnen de doelstelling van de gemeente Rotterdam.

De volgende opleidingen zijn bij het Mobiliteitssymposiumbetrokken: Autotechniek, Industrieel Product Ontwerpen,Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bedrijfseconomie, Logistiek enEconomie, Logistiek en Technische Vervoerskunde, TechnischeBedrijfskunde en Bouwkunde. En verder de kenniskringInnovatie, Energie en Productrealisatie en de kenniskringTransurban.

Het programma vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK