Functiebeperking in accreditatie

Nieuws | de redactie
29 juli 2010 | De NVAO heeft de beoordelingskaders vastgesteld voor het nieuwe accreditatiestelsel. Vanaf 1 januari 2011 worden hogescholen en universiteiten ook beoordeeld op hun toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking.

Studeerbaar en toegankelijk

In juni werd het nieuwe accreditatiestelsel al als hamerstuk behandeld in de EersteKamer. Daarna was het aan de Nederlands Vlaamse AccreditatieOrganisatie (NVAO) om met stakeholders in het onderwijs debeoordelingskaders vast te stellen. De nieuwe kaders zijn goednieuws voor Expertisecentrum Handicap & Studie.

De studeerbaarheid en voorzieningen voor studenten met eenfunctiebeperking zijn opgenomen in de Instellingstoetskwaliteitszorg en worden dus bemeten voor de hele instelling. Hetbelangrijkste document dat de onderwijsinstellingen hiervoor moetenaanleveren is het ‘beleidsplan op het gebied van toegankelijkheiden de studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking’. Ookkomt het thema aan bod tijdens het bezoek dat de auditcommissiebrengt aan de hogeschool of universiteit.

Uitermate tevreden

In een brief aan OCW-staatssecretaris VanBijsterveldt laat de NVAO weten “uitermate tevreden” te zijn methet nieuwe accreditatiestelsel. Het nieuwe stelsel treedt inwerking op 1 januari 2011 en tot die tijd gelden de huidige kaders.De NVAO treft alvast de nodige voorbereidende maatregelen voor dekomst van het nieuwe accreditatiestelsel en organiseert ditjaar:

  • 30 september, 13 oktober en 4 november 2010: bestuurlijke informatiebijeenkomstenvoor de Colleges/Raden van Bestuur en decanen vanuniversiteiten en hogescholen;
  • 22 september, 7, 21 en 28 oktober en 10november 2010: regionale informatiebijeenkomsten voorafdelings- en opleidings-verantwoordelijken,kwaliteitszorgmedewerkers en docenten vanhogeronderwijsinstellingen;
  • najaar 2010: informatiebijeenkomst instellingstoets2011-2013 voor instellingen die in 2011 een instellingsauditwillen laten uitvoeren en instellingen die volgend jaar eenzelfevaluatie uitvoeren voor accreditatie eind 2012.
  • najaar 2010: start trainingen voor voorzitters, externesecretarissen en studentleden auditcommissies.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK