Herziening Brits collegegeld

Nieuws | de redactie
19 juli 2010 | Het Brits hoger onderwijs staat voor een verrassing. De conservatief-liberale regering Cameron komt met een radicale SF-hervorming. Die lijkt nog het meest op de studietax van GroenLinks.

 

Het nieuwe Britse kabinet maakt optimaal gebruik van depolitieke en economische situatie, waarin het land in de diepefinanciële crisis en na de verlamming onder Gordon Brown zichbevindt. Alle ministeries moeten bezuinigingsvarianten ontwikkelenvan -40%. De onderwijssector wordt nog relatief gespaard, want hieris de opdracht -20% varianten. Daar komt nu wel bij dat destudiefinanciering fundamenteel op de schop gaat.

De belangrijkste economische ideeënman in Cameron’s kabinet, deliberaal en voormalig Shell-topman Vince Cable, heeft daartoe eenopmerkelijke voorzet gedaan. Behendig tracht hij de middengroepente ontlasten en de toekomstige hoge inkomens in demeerjarenramingen zwaarder te belasten. Tevens corrigeert hijdaarmee een van de meest omstreden maatregelen die Tony Blair metzijn labourregering in het hoger onderwijs nam.

Cable’s voorstel houdt in dat de drastische verhoging vancollegegelden wordt afgestopt, maar een graduate tax wordtingevoerd waarmee mensen met een hoger onderwijs opleiding later inhun loopbaan een opslag op de inkomstenbelasting tegemoet kunnenzien. De argumentatie hiervoor is dat Blairs collegegeldverhogingminder gefortuneerde jongeren afschrikken kan zich zwaar in deschulden te steken tijdens hun universitaire opleiding. In deoppositie heeft met name Cable’s partij van het verzet tegen Blairsbeleid op dit punt een groot nummer gemaakt.

Om de uitval van inkomsten voor de overheid te compenseren steltCable voor een soort profijtbeginsel te introduceren. Daarmee komthet voorstel van het conservatieve kabinet dichtbij de Tofiktaxwaarmee GroenLinks zich in ons land profileert. Het is dan ookinteressant te observeren of een coalitie met VVD en GroenLinkszich zal laten inspireren door Rutte’s grote voorbeeld DavidCameron en zijn LibDem partner de geest veranderd van D66.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK