KNAW beloont jong talent

Nieuws | de redactie
8 juli 2010 | De vijf winnaars van de eerste Heineken Young Scientists Awards zijn bekend. Zij ontvangen elk 10.000 euro en een speciaal ontworpen kunstobject. "De wetenschap wordt gedragen door jonge onderzoekers die enthousiast in het diepe springen en soms de grootste ontdekkingen doen," aldus KNAW-president Robbert Dijkgraaf.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent de Heineken Young Scientists Awards tweejaarlijks toe aan vijf wetenschappers die excellent wetenschappelijk werk verrichten en daarmee andere jonge wetenschappers inspireren en tot voorbeeldzijn. Voor de prijs komen onderzoekers in aanmerking die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie en die niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd. De uitreiking van deHeineken Young Scientists Awards vindt plaats op donderdag 23september in de Beurs van Berlage in Amsterdam, annex aan de uitreiking van de Heinekenprijzen. De winnaars van 2010zijn:

Dr. Ir. Puck Knipscheer

Zij ontvangt de HeinekenYoung Scientists Award voor de Biochemie en Biofysica voor haaronderzoek op het grensvlak van de biochemie en de moleculaire celbiologie. Haar promotieonderzoek aan het Nederlands KankerInstituut heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd in de wijze waarop de activiteit van eiwitten in de cel wordt gereguleerd. Als postdoc aan de Harvard Medical School bestudeerde Puck Knipscheer hoe de genen die verantwoordelijk zijn voor Fanconi-anemie (een genetische ziekte die het beenmerg aantast en in veel gevallen kanker tot gevolg heeft) betrokken zijn bij de reparatie van schade aan het DNA. Puck Knipscheer start eind 2010 een onderzoeksgroep aan het Hubrecht Instituut in Utrecht.

Dr. Remco Breuker

Hij ontvangt de HeinekenYoung Scientists Award voor de Historische Wetenschap voorzijn onderzoek naar Koreaanse identiteiten. Hij plaatst deKoreaanse middeleeuwse geschiedenis in het bredere theoretische kader van gemeenschaps- en identiteitsvorming. Zijn promotieonderzoek leidde tot een nieuwe zienswijze op hoe samenlevingen op tegengestelde principes gestoeld kunnen zijn – eenterrein dat bepaald nog niet uitputtend is bestudeerd. RemcoBreuker presenteert het Koreaanse verleden als een pluriform en discontinu geheel vol tegenstellingen, ongerijmdheden en ambiguïteit dat toch bepalend is voor de constructie van Koreaanse identiteiten. Remco Breuker is verbonden aan de UniversiteitLeiden.

Dr. Paola Escudero

Zij ontvangt de HeinekenYoung Scientists Award voor de Cognitiewetenschap voor haaronderzoek naar het leren spreken van een vreemde taal. Aan deUniversiteit Utrecht deed ze promotieonderzoek naar klankcategorieën bij meertaligen. Binnen het theoretisch kader van de zogenaamde Optimaliteitstheorie heeft Paola Escudero een model ontwikkeld dat de cognitieve processen beschrijft die sprekers doorlopen bij het vormen van klanken die niet in hun moedertaal voorkomen. Als postdoc doet ze momenteel psycholinguïstisch onderzoek om haar theoretische model experimenteel te toetsen. Paola Escudero is verbonden aan de Universiteit vanAmsterdam.

Dr. Menno van Zelm

Hij ontvangt de Heineken YoungScientists Award voor Geneeskunde voor zijn onderzoek naar de cellulaire en moleculaire mechanismen die antistofdeficiënties veroorzaken, ernstige aandoeningen aan het afweersysteem. Zijn onderzoek is niet alleen van belang voor het begrijpen van afweerstoornissen maar ook voor inzicht in de afweer tegeninfecties en in het ontstaan van ontstekingsziekten en ernstige aandoeningen aan beenmerg en lymfklier. Menno van Zelm is verbonden aan het Erasmus MC Rotterdam.

Dr. Appy Sluijs

Hij ontvangt de HeinekenYoung Scientists Award voor Milieuwetenschappen voor zijn onderzoek naar de veranderingen die miljoenen jaren geleden optraden in ecosystemen. Hij maakt reconstructies van plotselinge klimaatveranderingen die door natuurlijke processen in het verleden optraden. Het onderzoek draagt bij aan een beter begrip van de veranderlijkheid van ecosystemen, klimaat en natuurlijke processen op menselijke en geologische tijdschalen. Sluijs concentreert zich met name op klimaatveranderingen in het verleden die lijken op de huidige, waardoor de menselijke invloed (zoals de uitstoot van CO2)in geologische context kan worden geplaatst. Appy Sluijs is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is lid van De Jonge Akademie van de KNAW.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK