Komt CDA nu SF redden?

Nieuws | de redactie
21 juli 2010 | Gezien de formatiegesprekken en na de stranding van Paars+ komt deelname van het CDA aan een kabinet-Rutte toch in beeld. Gaan de christendemocraten dan hun bescherming van de studiebeurzen verzilveren?

 

 

Bij de nabeschouwingen over de onderhandelingen van VVD, PvdA,D66 en GroenLinks maakte fractieleider Pechtold van D66 eeninteressante opmerking. hij wees er op, dat de vier onderhandelaarsop onder meer het thema ‘extra investeringen in het onderwijs’overeenstemming hadden bereikt. Daarom was hij ook nu nog niet zeersomber gestemd over de uiteindelijke uitkomst van dekabinetsformatie.

Zulke overeenstemming is ook in volgende rondes van gesprekkentussen de partijen van belang. Zij geeft immers een basis waaropfracties in komende onderhandelingen ‘verder kunnen’. Daarbij kannu alsnog de rol van het CDA een cruciale blijken te zijn, ondanksde zware nederlaag die deze partij op 9 juni leed. Ophet terrein van kennis- en onderwijsbeleid is er namelijk éénpunt, waar het CDA duidelijk afwijkt van de anderen die in deformatie een rol spelen: de studiefinanciering.

Het zal bij onderhandelingen over coalities waarin het CDAnodig blijkt -zoals een zogeheten ‘middenkabinet’- dan ook een puntvan aandacht zijn, welke eisen die partij zal stellen voordeelname aan een kabinet. Behoud van de SF is in dat verband eenpunt waarop men zich kan profileren, omdat daarin een helderonderscheid tot uitdrukking zou komen ten opzichte van coalitieszonder CDA-deelname.

De argumentatie hiervoor heeft de huidige staatssecretarisvan OCW, Marja van Bijsterveldt, eind mei in een artikel op ScienceGuide reeds gegeven.Zij schrijft daarin onder meer: “Waar gaat het in de kern om bij detoekomst van ons land? Om het antwoord op de vraag ‘hoe worden wijweer een kennisnatie in de Top 5 van de wereld?’ Dat antwoord kentiedereen: door alles uit de jongeren, uit doeners en denkers, uittalenten, creatievelingen en nerdy brains te halen wat erin zit.

Zelf willen zij niets liever, zij willen uitgedaagd worden en dewereld veroveren. Dus dagen zij ‘de politiek’ uit dit met hen waarte maken. Ze dagen ook de hogeschool en de universiteit uit dit methen waar te maken. En wat is dan het antwoord dat klinkt?

Het CDA beantwoordt die vraag heel anders dan PvdA, VVD, D66 ofGroenLinks. Bij hen kost talent en ‘drive’ de student vooral eensmak geld, nog jaren na de studie. Bij ons niet. Wij brengenstudent, hoger onderwijs en samenleving bij elkaar om samen de echtnoodzakelijke investering in kennis en kansen te doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK