Loopbaan R&D talent moet pluriformer

Nieuws | de redactie
14 juli 2010 | De loopbaanmogelijkheden van jonge, gepromoveerde onderzoekers laten te wensen over. En dat terwijl een uitdagend toekomstperspectief essentieel is voor de professionele ontwikkeling van jonge wetenschappers en voor de bloei van de Nederlandse wetenschap, waarschuwt de Jonge Akademie.

Onder de titel Rendement van talent; aanbevelingen voormotiverend en stimulerend loopbaanbeleid brengt De JongeAkademie daarom een advies uit met een reeks aanbevelingen voorNederlandse kennisinstellingen. Het bevat een reeksaanbevelingen om het loopbaanbeleid voor jonge wetenschappers teverbeteren. 

Een van de problemen die jonge wetenschappers ondervinden is datzij zich vaak moeten schikken naar een leerstoelgroep met eenbestaand programma, zodat er weinig ruimte is voor het ontwikkelenvan een eigen onderzoekslijn. Ook wordt de in- en doorstroom vanwetenschappelijk talent ingedamd doordat daarvoor eerstformatieplaatsen moeten vrijkomen.

De Jonge Akademie pleit dan ook voor een procedure waarbijwetenschappers worden gescout op basis van hun wetenschappelijkekwaliteiten en voor invoering van het loopbaanbeginsel tervervanging van het huidige starre formatiemodel. Om huncarri?reperspectief te verbeteren moeten wetenschappers, op basisvan getoetste kwaliteiten, kunnen doorgroeien tot universitair(hoofd)docent of hoogleraar.

Belangrijke aanbeveling uit het advies is dat academischeloopbanen pluriformer moeten worden. Om jonge wetenschappers eenbreder toekomstperspectief te bieden moeten carrièrepaden geopendworden voor wetenschappers die excellent presteren op andereterreinen dan onderzoek, zoals onderwijs, wetenschapscommunicatie,bestuur en beleid.

Voor het complete advies: http://www.dejongeakademie.nl/


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK