Nederlandse wiskunde is wereldtop

Nieuws | de redactie
9 juli 2010 | “Het wiskundig onderzoek in Nederland is van hoog niveau en wordt internationaal hoog gewaardeerd. Er wordt goed samengewerkt tussen de verschillende onderzoeksgroepen en een aantal behoort tot de wereldtop,” stelt een internationale evaluatiecommissie.

De commissie geeft verder goede tot excellente beoordelingen peronderzoeksprogramma. Een aantal groepen behoort tot de wereldtop.De commissie constateert dat er een goede afstemming is tussen deverschillende Nederlandse universiteiten (UvA, VU, UU, RUG, UL enRUN): samen dekken ze een groot spectrum van de wiskunde, terwijlinstellingen afzonderlijk zich veelal specialiseren op een beperktaantal thema’s. Via het Mastermath-programma vindt zeer goedelandelijke samenwerking plaats op het gebied van onderwijs. Debelangrijkste zorg van de commissie is het gebrek aan financiëlemiddelen voor wiskundig onderzoek, resulterend in een gebrek aanmassa van veel programma’s waardoor de levensvatbaarheid in gevaarkomt.

Tevens heeft de commissie het wiskundeonderzoek van de drietechnische universiteiten in Nederland geëvalueerd. Deevaluatiecommissie beoordeelde het technische wiskundeonderzoek opvier criteria: kwaliteit, productiviteit, relevantie enlevensvatbaarheid. Bij alle universiteiten zag de commissie sterkbewijs voor excellent onderzoek. De onderzoeksgroepen zijnsuccesvol in het aantrekken van toptalent uit binnen- enbuitenland. Vrijwel alle betrokken onderzoekers acteren in deinternationale voorhoede van het onderzoek. Gezamenlijk bieden dedrie technische universiteiten “een interessant en vrijwel compleetscala van richtingen in het toegepast wiskundig onderzoek”.

Het volledige evaluatierapport van het wiskundig onderzoekvindt u hier. Voor het rapport van het technischewiskunde-onderzoek klikt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK