Onderwijs wordt ondernemender

Nieuws | de redactie
13 juli 2010 | Steeds meer studenten beschouwen het ondernemerschap als serieuze optie voor hun loopbaan. Ook komt ondernemerschap steeds meer terug in curricula, "maar dat betekent niet dat we er zijn" stelt Marja van Bijsterveldt.

Studenten gaan vaker op bedrijfsbezoek dan voorheen, het aantalinstellingen dat ondernemerschap opneemt in hun curriculum groeiten docenten blijken veel contacten te hebben metondernemers. Dat blijkt uit het onderzoek Onderwijs enOndernemerschap van EIM dat staatssecretaris Van Bijsterveldt naarde Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eigen bedrijf

Het onderzoek laat zien dat het Actieprogramma Onderwijs enOndernemen de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. Zogeldt voor 62 procent van de studenten dat ondernemerschap eenbelangrijk deel van hun beroepswens is, een verdubbeling tenopzichte van 2007, bij het begin van het actieprogramma. Bijna eenkwart van de studenten zegt nu zeker ondernemer te willen worden,terwijl dit in 2007 nog gold voor 13 procent. Dat het niet alleenbij mooie woorden blijft blijkt uit het feit dat bijna 40 procentvan de studenten bezig is met het opzetten van een bedrijf of aleen bedrijf heeft.

In het primair onderwijs blijft de aandacht voor ondernemerschapnog wat achter, constateert EIM, al is de betrokkenheid van oudershier wel weer een positief punt. Ook blijkt een ruime meerderheidvan de studenten meer mogelijkheden te zien om nog meer aandacht tebesteden aan ondernemerschap.

Belangrijke stappen

Staatssecretaris Van Bijsterveldt concludeert dat er deafgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet. “Steeds meerstudenten zien zichzelf als tamelijk ondernemend en hebben de wensom ondernemer te worden. Ook het aantal scholen datondernemerschapsonderwijs heeft verankerd in het onderwijs neemttoe. Maar dat betekent niet dat we er zijn. Ook in 2011 zullen weondernemerschap en ondernemend gedrag moeten blijvenstimuleren.”

Ze wil samen met betrokkenen uit het onderwijsveld nagaan hoe deaanbevelingen van EIM kunnen worden uitgewerkt. Zo kan volgens EIMde beeldvorming over ondernemerschap in met name het primaironderwijs beter, moeten er toetsen of metingen van de vorderingenkomen en zouden ondernemende schooldirecteuren een belangrijke rolkunnen vervullen.

Het kamerstuk ‘Onderwijs en Ondernemen’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK