Rotterdam gaat braindrain te lijf

Nieuws | de redactie
28 juli 2010 | De snelle uitstroom van hoger opgeleiden uit Rotterdam komt de stad niet ten goede. Dit leidt tot nijpende tekorten. Prof. Peter Ester gaat als lector Arbeidsmarktvraagstukken op de Hogeschool Rotterdam slimme oplossingen bedenken en verspreiden. 15 september houdt hij zijn openbare les.

Rotterdam kent een aantal nijpendearbeidsmarktvraagstukken. Daaronder de dubbele taak ommeer hoger opgeleiden aan zich te binden en snelledoorstroming op de arbeidsmarkt te realiseren. Nu keert (te)veel hoger opgeleid talent na de studie Rotterdam de rugtoe. Lukt deze dubbele taakstelling niet dan dreigen forseproblemen: brain drain, gebrek aan innovatie, stagnatie ennon-participatie.  

Peter Ester combineert de functie van lectorArbeidsmarktvraagstukken aan de Hogeschool Rotterdam met een aantalandere. Hij is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER)en onderzoekshoogleraar aan het Hope College in Michigan. Hijis adviseur van de Europese Commissie en lid van verschillendeEuropese onderzoeksconsortia. Eerder was hij Fullbright Scholar aanClaremont Graduate School, Los Angeles. Esterpubliceert veelvuldig over arbeidsmarktbeleid, zowel nationaalals internationaal en is redactielid van Tijdschrift voorSociologie.

Waar: Auditorium HogeschoolRotterdam, Kralingse Zoom 91 in Rotterdam
Wanneer: woensdag 15september 2010
Tijd:
14.00 uur – 16.00 uur
Dagvoorzitter: Dr. Elisabeth Minnemann, Voorzitterdirectie Instituut voor
Managementopleidingen
Aanmelden? Klik hier


Programma

13.00-14.00 Ontvangst

14.00-14.05 Welkomstwoord Drs. Jasper Tuytel

14.05-14.40 Rede Prof.Dr. Peter Ester 

14.40-14.45 Introductie dagvoorzitter vanreflectanten 

14.45-15.20 Korte reflectie door:

Drs. Henk de Bruijn: Directeur Strategie& HRM Havenbedrijf
Leendert Bikker:
Voorzitter EconomicDevelopment Board Rotterdam
Drs. Jasper Tuytel:Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
Drs. Dominic Schrijer: Wethouder Werk,Sociale Zaken & Stedelijke Economiein Rotterdam
Jeroen de Glas: Voorzitter FNVJongeren

15.20-15.55: Forumbespreking met reflectanten onderleiding van de dagvoorzitter

15.55-16.00 Afsluiting dagvoorzitter en Borrel

 

U kunt zich hier aanmelden voor de openbare les.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK