Samenwerking EU-USA gemiste kans

Nieuws | de redactie
15 juli 2010 | De samenwerking tussen Europa en de VS is “not living up to its potential," zegt Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso. Zowel bij het aanpakken van de economische crisis als het klimaatvraagstuk spreekt hij van een “missed opportunity”.

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manual Barroso,heeft een duidelijke boodschap voor president Obama. “Thetransatlantic relationship is not living up to its potential. Ithink we should do much more together. We have conditions like wehave never had before and it would be a pity if we missed theopportunity.”

De eerste reactie uit de administratie van president Obama isdefensief. “Obama could never live up to Europe’s sky-highexpectations.” Nadat Obama tot president van de VS werd verkozenwaren de verwachtingen zeer hoog gespannen in de landen van de EU,ook voor wat betreft de trans-Atlantische samenwerking. Maar opgevoelige punten als de vrijhandelsakkoorden, de klimaattop inKopenhagen, de aanpak van de banken, de reductie vanstaatsschulden en de economische koers om versneld uit decrisis te komen is sprake van verschil van mening aan beide kantenvan de oceaan. 

Gelet op zijn kritiek op de koers van de VS houdt Barroso danook een stevig pleidooi voor meer economische samenwerking in deEU. “We need to do more for an economic union in Europe, to acttogether when it makes sense. It makes sense for even the biggeststates in the EU, because when we come to discuss these matterswith the U.S. or the Chinese, I think everyone agrees we have muchmore leverage if we do it together.” Het is volgens Barroso nietnodig dat ‘Brussel’ meer te zeggen krijgt op het economischevlak.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK