Veel hbo’ers studeren nooit af

Nieuws | de redactie
6 juli 2010 | De rendementen in het hbo zijn laag en het wil ook niet echt omhoog, zo laten de nieuwste cijfers zien. 30% van de studenten heeft ook na 8 jaar nog geen diploma. En dat is duur, want als alleen al in het hbo de uitval met 5% -slechts- wordt teruggedrongen, levert dat 1,2 miljard euro op, berekent de HBO-raad.

OCW ontwikkelde in de jaren tachtig een ‘diplomabekostiging’voor het hoger onderwijs.  Door geld te koppelen aan hetaantal afstudeerders en minder aan het aantal studenten dat zichinschrijft, wilde men de instellingen tot verbetering vanrendementen stimuleren. Inmiddels is er van verbetering echter geensprake meer. Van de lichting studenten die in 2001 met een studiebegon in het hbo, heeft 68,8% na acht jaar een diploma behaald en68,3% van hen uit 2000. Het rendement na vijf jaar is bovendiengedaald: 56,7% van de studenten die in 2004 zijn gestart met eenhbo-opleiding is na vijf jaar afgestudeerd.

De pijn is het grootst bij de hogere economische opleidingen,waar slechts 52,4% van de studenten na 5 jaar een diploma heeft. Inde gezondheidssector zijn de rendementen het hoogste: 78% van destudenten heeft daar na 8 jaar een diploma.

Als een student stopt met zijn of haar studie, doet ze dat inveruit de meeste gevallen al in het eerste jaar. Die uival is eenbelangrijke indicator van studiesucces. Van hen die in 2008 met eenstudie begonnen in het hbo, is na één jaar 15,4% gestopt. Datbetekent een daling ten opzichte van 2007 (17,6%). En dat is eenbelangrijke daling, want van de studenten die het eerste jaar metsucces doorlopen, haalt meer dan driekwart na vijf jaar eendiploma.

De instroom van havisten en mbo’ers verschilt in rendement enuitval. Hoewel in het eerste jaar meer mbo’ers uitvallen danhavisten (19,7% tegenover 12,7%), behalen zij na vijf jaar eenhoger rendement (56,8% tegenover 53,0%). Acht jaar na aanvang vande studie hebben havisten daarentegen (72,6%) vaker een diplomabehaald dan mbo’ers (67,5%). Vwo’ers behalen met een rendement van81,9% na acht jaar de beste resultaten.

Het ‘switchgedrag’ van studenten heeft invloed op hun rendement.Meer dan een kwart van de havisten (26,5%) wisselt na één jaar vaninstelling en/of opleiding. Bij studenten met een mbo-achtergrondis dat 15,0%. Dit overstappen van havisten is een belangrijkeoorzaak van hun lagere rendement na vijf jaar.

De factsheet van de HBO-raad over rendement en uitval vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK