Alfamiljoenen naar Nijmegen

Nieuws | de redactie
10 augustus 2010 | De Radboud Universiteit ontvangt van 2011 tot en met 2015 jaarlijks ruim één miljoen euro voor versterking van het onderwijs en onderzoek in de geesteswetenschappen. De alfafaculteiten blijven zo in staat om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden aan het groeiende aantal studenten en om de verbondenheid tussen onderwijs en onderzoek te waarborgen.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door OCW om plannen terealiseren voor een ‘duurzame toekomst van degeesteswetenschappen’. Dit bedrag kan nog oplopen tot in totaalacht miljoen, wanneer de minister de toewijzing volgt zoals het Regieorgaangeesteswetenschappen heeft voorgesteld.  “De ruimebijdrage van de overheid getuigt van het terechte vertrouwen in dekracht en de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs van deNijmeegse geesteswetenschappen”, aldus  Roelof deWijkerslooth, voorzitter van het Radboud-CvB.

Aantrekken talent

Met de extra middelen kan jong wetenschappelijk talent wordenaangetrokken en kan het onderzoek over actuelegeesteswetenschappelijke vraagstukken een extra impuls krijgen. Ookzet de Radboud Universiteit in op verbetering van hetbacheloronderwijs door intensivering van de studiebegeleiding eninvoering van een major-minorstelsel en een ‘core curriculum’ overde volle breedte van het Nijmeegse geesteswetenschappelijkeonderwijs.

Paul Sars, voorzitter van de strategiecommissieGeesteswetenschappen Nijmegen en decaan van de Faculteit derLetteren, is verheugd met de financiële ondersteuning: “Met dezemiddelen wordt het fundament onder de geesteswetenschappenversterkt. We kunnen voor onze medewerkers meer balans brengen inonderwijs- en onderzoekstijd en nog beter laten zien welkebijdragen de geesteswetenschappen leveren aan de samenleving.”

Commissie Cohen

Het Regieorgaan geesteswetenschappen, onder leiding van Fritsvan Oostrom, werd ingesteld in 2009 naar aanleiding van heteindrapport ‘Duurzame Geesteswetenschappen’ van Job Cohens commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen. Decommissie vond dat de alfa-wetenschap de komende zevenjaar 70 miljoen nodig had om structurele problemen op telossen.  Plasterk gaf bij de presentatie van het rapport aanper 2011 structureel 15 miljoen beschikbaar te stellen.  Meerover het rapporten de presentatie leest u hier.

Lees ook het dubbelinterview van ScienceGuide met Job Cohenen Frits van Oostrom over ‘Duurzame Geesteswetenschappen’. U vindtdeze hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK