Concurrentieslag om ervaren betatechnici

Nieuws | de redactie
25 augustus 2010 | De uittocht van babyboomers uit het hoger onderwijs en de kennissector leidt tot vele vacatures die jongeren moeten opvullen. Tenminste, zo luidde de algemene verwachting. Maar nieuwe cijfers laten iets anders zien. Zo onstaan onder bètatechnici de komende jaren vooral kansen voor dertigers, veertigers en vijftigers.

De komende tien jaar gaan er veel mensen met pensioen die zijngeboren tussen 1945 en 1955. Dit kan in sommige sectoren tot grotepersoneelstekorten leiden. Als je dat van tevoren weet, kun jedaarop anticiperen. Als je bijvoorbeeld weet dat veel leraren dekomende jaren met pensioen gaan, kun je nu gaan stimuleren dat meerjongeren lerarenopleidingen gaan doen, zodat je over een paar jaarverzekerd bent van voldoende instroom. Tenminste, als er vooriedere gepensioneerde een starter wordt aangenomen.

Onder de leraren blijkt dat inderdaad zo te werken: gaat er eenleraar met pensioen, dan nemen scholen een jonge leraar aan die deoude collega kan opvolgen. In het leraarsvak kan dat omdattwintigers hetzelfde werk doen als zestigers. Niet veel lerarenmaken promotie.

Technici
Maar hoe zit dat in andere bedrijfstakken? Het Platform BètaTechniek zocht dat uit voor de technische sector. In De arbeidsmarkt voor bètatechnici: vooruit- en terugbliklezen we wat er omgaat in het hoofd van de werkgever die eentechnicus moet vervangen die met pensioen gaat. Het gaat om eensector waar mensen ingewikkelde carrièrepaden volgen.Productiemedewerkers worden laders en lossers, mechanischeoperators worden verkopers, electronicamonteurs wordenprogrammeurs, procestechnologen worden materiaalkundigen. Je hebtin de technische sector typische banen voor jongeren en functiesdie doorgaans door ouderen worden vervuld.

De vervanging is dan complexer dan in het onderwijs. Als hethoofd van de technische dienst weggaat, voldoet het niet altijd omeen leerling aan te nemen en een medewerker te promoveren tothoofd. De eerste prioriteit is dan iemand aan te stellen die eenvolwaardig hoofd kan worden. Doorgaans is dat een ervaren kracht,bij voorkeur iemand die al hoofd is geweest van een andereafdeling.

Dertigers
Lukt het niet om een senior aan te nemen, dan zoeken bedrijven ookwel naar andere oplossingen. Ze besteden bijvoorbeeld werk uit,automatiseren het of organiseren het anders. Soms waren ze toch alvan plan het werk na het vertrek van de oudgediende anders in terichten. Maar het vertrek van een senior betekent niet automatischdat er meer werk komt voor jongeren in de leeftijd van 20-24 jaar.Het omgekeerde kan zelfs het geval zijn: jonge medewerkers moetenimmers begeleid worden door senior medewerkers. Zijn er onvoldoendeervaren medewerkers beschikbaar, dan is er even geen plaats voorjongere medewerkers.

Maar hoe kan het dat die jonge medewerkers niet profiteren vanhet vertrek van de pensionado’s? Die vervangers moetentoch ergens vandaan komen? Inderdaad. Weliswaar profiteren deallerjongsten er niet van, maar wel mensen van 30-34 jaar, zeg maarde oudere jongeren. Dat zijn in veel gevallen hoger opgeleiden metenkele jaren werkervaring.  Het is die leeftijdsgroep die hetvertrek van de babyboomers moet gaan opvangen.

Wacht de pas afgestudeerde technici dan werkloosheid?Dat nu ook weer niet. Want in de jaren 2009-2014 zal er een tekortzijn van 21.000 vmbo’ers techniek, terwijl er op hbo-niveau eenklein aanbodoverschot zal zijn van 2.700 arbeidsplaatsen en opuniversitair niveau zelfs van 8.300 arbeidsplaatsen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK