Docent helpt bij geldproblemen

Nieuws | de redactie
24 augustus 2010 | Steeds meer jongeren hebben steeds hogere schulden. Volgens HU-onderzoekers Stijn Verhagen en Pim van Heijst kunnen docenten een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen hiervan. In het boek ‘Geld Rolt’ schrijven zij dat jongeren ook open staan voor financiële educatie door leraren.

Het boek ‘Geld Rolt’ van lector Stijn Verhagen en HU-onderzoekerPim van Heijst is het resultaat van het grootschalige project’Jongeren en Schulden’ van het lectoraat Participatie enMaatschappelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht. Samen metorganisaties uit de praktijk werden activiteiten ontwikkeld omschulden te voorkomen onder middelbare scholieren, ROC-leerlingen,jongeren met een verstandelijke beperking en hogeschoolstudenten,gecombineerd met praktijkgericht onderzoek.

Behoefte aan ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren openstaan voor financiëleeducatie door professionals zoals leraren en begeleiders. Dit geldtvoor 93 procent van de ROC-leerlingen en voor 76 procent van devmbo-leerlingen. Pim van Heijst: “Jongeren hebben in toenemendemate moeite hun financiën te beheren. Ze geven aan behoefte tehebben aan ondersteuning bij hun financiële huishouding en kennenprofessionals daarbij een belangrijke rol toe. Laten we diehandschoen oppakken. Dat voorkomt veel problemen, voor deindividuele jongere nu, en voor de maatschappij als geheel oplangere termijn.”

De rol van de professional is belangrijk omdat hij vaak alseerste problemen bij jongeren signaleert of risicovol gedragwaarneemt, schrijven de onderzoekers.  Juist een professionalkan bij jongeren de juiste snaar raken, omdat hij hen goed kent enweet welke aanpak het beste werkt. In tegenstelling tot wat vaakwordt gedacht, zien jongeren hun leraar of begeleider wel als eenautoriteit.

Structureel lesje budgetteren

Het boek doet de aanbeveling om het thema ‘omgaan met geld’structurele aandacht te geven. Dus niet eenmalig een lesjebudgetteren, maar dit thema structureel laten terugkeren in delessen en begeleiding. “De professionals met wie wij activiteitenvoor schuldpreventie hebben opgezet waren aanvankelijk bang dat dewerkdruk te veel zou stijgen”, zegt lector Stijn Verhagen. “Tijdenshet project zagen bijvoorbeeld de ROC-docenten echter steeds meerde voordelen van een financieel spreekuur en het bespreken vangeldzaken in de klas. Daardoor konden zij zich weer volledigrichten op de inhoud van de lessen.”

Voor meer informatie zie het artikel ‘Rood staan is geenschuld; Geldproblemen bij jongeren’, zoals onlangs verschenen inhet Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Het artikel vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK