Handen wassen na betalen

Nieuws | de redactie
11 augustus 2010 | Tot ontzetting van zijn zoon Titus was keizer Vespasianus niet van mening dat er een luchtje zat aan zijn urinebelasting. Pecunia non olet. Maar er kleven wel bacteriën aan biljetten, vooral als ze verkreukeld zijn. Kun je er ook ziek van worden? Tien universiteiten deden wereldwijd onderzoek naar papiergeld, de Wageningen UR onderzocht de flappen in Nederland.

Wetenschappers van diverse universiteiten en kenniscentra inAustralië, Burkina Faso, China, Ierland, Mexico, Nederland,Nieuw-Zeeland, Nigeria, het Verenigd Koninkrijk en de VerenigdeStaten verzamelden voor hun onderzoek 1280 bankbiljetten opallerlei verkooppunten van voedsel, in winkels, cafetaria’s en opde markt. De uitvoering in Nederland stond onder leiding van deWageningse levensmiddelenmicrobioloog Rijkelt Beumer. Deresearchers concluderen dat er nergens ter wereld alarmerendeconcentraties van ziekmakende bacteriën op geld voorkomen, maar dater wel markante regionale verschillen bestaan.

In de kreukels

Uit het onderzoek bleek dat de hoeveelheid bacteriën op debankbiljetten onder andere afhankelijk is van de ouderdom ervan.Hoe ouder de biljetten zijn, hoe meer verkreukeld, waardoor vuil enbacteriën zich makkelijker kunnen nestelen in de vouwen van hetpapier. Daarnaast is van belang van welk materiaal het geld isgemaakt. Wereldwijd is in de meeste bankbiljetten katoen verwerkt.Hoewel bacteriën zich daar in beginsel moeilijk op hechten,ontdekten de onderzoekers dat bankbiljetten gemaakt op basis vaneen polymeer substraat, zoals de Euro, slechts een kwart van debacteriën bevatten die de biljetten op basis van katoen rijkzijn.

Ook vonden de onderzoekers een sterke correlatie tussen hetaantal bacteriën per vierkante centimeter op een bankbiljet en eenaantal indicatoren van economische rijkdom in de verschillendelanden. Naarmate een land lager scoort op de ‘index vooreconomische vrijheid’, des te meer bacteriën werden aangetroffen ophet papiergeld. Onder de ‘index voor economische vrijheid’ vallenbijvoorbeeld ondernemersvrijheid, handelsvrijheid, monetairevrijheid, fiscale vrijheid, vrijheid van al teveeloverheidsbemoeienis, en de mate van afwezigheid van corruptie. Hetis aannemelijk dat in een land dat laag scoort op deze index,bankbiljetten ouder zijn dan in landen met een hogere score.

Handen wassen

Hoewel de wetenschappers slechts lage concentraties ziekmakendebacteriën op de biljetten vonden en nergens in alarmerendeaantallen, bevelen ze voor alle zekerheid  toch aan dat deuitgifte van het voedsel en het incasseren en wisselen van geldgescheiden plaatsvindt, door verschillende personen. Tevens zou hetvoedsel het best met de ene hand, met een handschoen, en het geldmet de andere hand kunnen worden gehanteerd. Ook als u niet viesbent van geld is de laatste tip een absolute aanrader: als iedereenvoor het eten de handen wast, is de kans niet erg groot om ziek teworden.

De onderzoekers publiceerden hun onderzoek onlangs inFoodborne Pathogens and Disease


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK