Het lectoraat 2.0

Nieuws | de redactie
25 augustus 2010 | Wat is de toekomst van de lector? Hoe maakt hij praktijkgericht onderzoek waar? Op het Facta-congres 'het lectoraat 2.0' op 23 september spreken de toppers in dit vak en opinieleiders als Ron Bormans over de nieuwe kansen voor de kennisfactor in het HBO. En ScienceGuide en ISO huldigen 'de Lector van het Jaar 2010'!

Op deze studiedag wordt er door docenten, onderzoekers,studenten, lectoren en bestuurders gezocht naar de juiste balanstussen onderwijs en onderzoek. Hoe kunt u de wisselwerking tussenonderwijs en onderzoek verbeteren? Hoe ziet de financiële positievan lectoraten er in de toekomst uit? Wat betekenen lectoreneigenlijk voor studenten en wat is hun positie in deonderwijsorganisatie? Allerlei relevante vragen die voor deonderwijsprofessional van wezenlijk belang zijn bij het vormgevenvan het lectoraat van de toekomst.

Er zijn inhoudelijke bijdragen van onder andere Ron Bormans(HAN), Klaas-Wybo van der Hoek (Stenden) en Albert Cornelissen(Windesheim). Dagvoorzitter is Pieter Gerrit Kroeger,hoofdredacteur van ScienceGuide.

Huldiging lector van het jaar

Lectoren doen veel goed werk, maar wat merken de studenten daarvan? ScienceGuide en het ISO organiseren voor het eerst de ‘Lectorvan het Jaar’ verkiezing. We zijn op zoek gegaan naar de lector dieonderzoek het best verbindt met onderwijs en zo studenten het meestboeit. De vijf genomineerden zijn Rineke Smilde (Hanzehogeschool),Bert Kalkman (Driestar), Stijn Verhagen (HU), Frits Oosterveld(Saxion) en Frans de Vijlder (HAN). De lectoren zijn actief opterreinen als fysiotherapie, muziek, onderwijsvernieuwing enmaatschappij en recht. Het profiel van de vijf genomineerden leestu hier. De lector van het jaar 2010 wordt aanhet eind van de studiedag bekend gemaakt.

De studiedag wordt gehouden in Schouwburg en CongrescentrumOrpheus in Apeldoorn. Voor meer informatie over het congres klikt uhier en om u aan te melden klikt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK