Merkel omarmt alsnog EU onderwijsambities

Nieuws | de redactie
20 augustus 2010 | Duitsland zwicht voor de eisen die Europa wil stellen aan kennisbeleid. De onderwijstargets voor 2020 krijgen nu ook de steun van Merkel, nadat zij zich hier langere tijd fors tegen had verzet. Onduidelijk is nog of ook Nederland zich in een volgend kabinet aan deze lange termijn visie zal verbinden willen.

De Duitsers konden echter de verzekering krijgen, dat denationale targets niet gezien konden worden als ingrepen in desoevereiniteit van de eigen onderwijssystemen. Dit speelt inDuitsland zwaar, omdat daar elk van de 16 deelstaten zelfverantwoordelijk voor heel het onderwijsbeleid en -bestel. Er zouook geen ‘Europees gemiddelde’ van de targets per land wordenopgelegd. Ook kunnen de nationale onderwijssystemen hun eigenvertalingen blijven maken van deze targets, gericht op despecifieke schoolsoorten en -graden.

Merkel kon het zich binnenlands-politiek niet veroorloven op ditprincipiële en grondwettelijke punt de ministerpresidenten van dedeelstaten opzij te schuiven. Ook al omdat velen van hen van haarCDU zijn en zij in de Eerste Kamer -waarin de deelstaten de dienstuit maken- recent de meerderheid voor haar coalitie met de liberaleFDP is kwijt geraakt.

De in de EU2020 strategie nu definitief vastgelegde targets-voor heel het lange termijn beleid van Europa- zijn:

  • Raising the employment rate of the population aged 20-64 fromthe current 69% to 75%.
  • Raising the investment in R&D to 3% of the EU’s GDP.
  • Meeting the EU’s ’20/20/20′ objectives on greenhouse gasemission reduction and renewable energies.
  • Reducing the share of early school leavers from the current 15%to under 10% and making sure that at least 40% of youngsters have adegree or diploma.
  • Reducing the number of Europeans living below the poverty lineby 25%, lifting 20 million out of poverty from the current 80million.

Het zal interessant zijn te zien of het regeerakkoord van eennieuw kabinet in ons land deze fundamentele doelstellingen zalovernemen. De vijandige opstelling van de PVV ten aanzien van de EUkon hier wel eens een belemmering voor blijken te zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK