NEWS opent academisch jaar virtueel

Nieuws | de redactie
31 augustus 2010 | Nederlandse studenten die aan universiteiten wereldwijd studeren krijgen nooit een eigen jaaropening. Hun belangenvereniging NEWS opent vandaag daarom het internationale academische jaar. SER-Voorzitter Alexander Rinnooy Kan spreekt de studenten in een videoboodschap toe. “Nederland heeft mensen nodig die zich realiseren dat er in het buitenland veel kwaliteit te halen en te winnen is.”

Profiteren van kwaliteit

Rinnooy Kan zegt in zijn videoboodschap: “Het is een groep voorwie ik bewondering heb en van wie we ook heel veel verwachten.Nederland kan als kenniseconomie alleen maar overleven als weinternationaal excelleren. Daar hebben we studenten voor nodig, dieals toekomstige werknemers en ondernemers in Nederland,  dieweten wat er in het buitenland te doen is en die zich realiserendat daar veel kwaliteit te halen en te winnen is.

Ik heb bewondering voor diegenen die het doen en ik hoop dat hetnavolging zal vinden. Ik hoop dat diegenen die op dit momentnadenken over hun studiekeuze dat ze zich realiseren dat er in hetbuitenland excellentie te vinden is die in Nederland vaak veelminder beschikbaar is. Dat is goed voor hen en goed voor ons land.Goed voorbeeld doet goed navolgen. Ik hoop vooral dat we te zijnertijd in Nederland zullen kunnen profiteren van de kwaliteit die zenu voor zichzelf aan het opbouwen zijn.”

U hoort en ziet de volledige videoboodschap van AlexanderRinnooy Kan hier.

Wereldwijde samenwerking

ScienceGuide en Stichting NEWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten) gaaneen samenwerking aan. De voortdurende focus van beide organisatiesop hoger onderwijs en onderzoek wereldwijd en in Nederland en op destimulering van talent biedt een basis voor allerlei initiatieven.Stichting NEWS kent wereldwijd 30 lokale afdelingen waarNederlandse studenten lezingen, debatten en evenementenorganiseren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK