Nieuwe Amsterdamse Pabo

Nieuws | de redactie
10 augustus 2010 | In september opent de Universitaire Pabo van Amsterdam, een initiatief van de UvA en de HvA, haar deuren. De Pabo-studenten zullen er tegelijkertijd een wo- en hbo-bachelor volgen gericht op de grootstedelijke dynamiek en het Amsterdamse basisonderwijs.

Met de Universitaire Pabo van Amsterdam beantwoorden de UvA ende HvA gezamenlijk de roep naar meer academisch geschooldeleerkrachten in de stad. Het initiatief is tot stand gekomen innauwe samenwerking met vijf Amsterdamse schoolbesturen en met degemeente. Hoewel de studenten straks aan de nieuwe vierjarige Paboofficieel één opleiding volgen, krijgen ze aan het einde van de rittwee diploma’s. De opleiding bestaat zowel uit de hbo-bachelorLeraar Basisonderwijs als uit de wo-bachelor PedagogischeWetenschappen.

De nieuwe lerarenopleiding is  gericht op lesgeven intheorie en praktijk en op het doen van onderzoek. Hierbij staat degrootstedelijke context van het onderwijs, zoals in Amsterdam,centraal: rijkdom aan culturen, (mogelijke) taalachterstand bijjonge kinderen, differentiëren en grootstedelijke problematiek. Destudenten lopen vanaf het eerste jaar stage bij geselecteerdebasisscholen in Amsterdam. Het eerste cohort gaan op 1 septembervan start.

Op 30 augustus, van 13.00 tot 14.00 uur, vindt de officiëleopening plaats van de Universitaire Pabo in de Openbare BasisschoolDe Globe te Amsterdam. Bij de opening zullen onder andereUvA/HvA-rector magnificus Dymph van den Boom en de Amsterdamsewethouder van Onderwijs Lodewijk Asscher aanwezig zijn. Meerinformatie over het initiatief vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK