Oorzaken migraineaanval ontdekt

Nieuws | de redactie
30 augustus 2010 | Een wereldwijd samenwerkingsverband van veertig onderzoekscentra, waaronder het LUMC, heeft een eerste genetische risicofactor voor ‘gewone’ migraine ontdekt. Door het DNA van meer dan 50.000 mensen te bestuderen, ontstond meer inzicht in de mechanismes achter migraineaanvallen. Deze kennis kan mogelijk bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen die een aanval kunnen voorkomen.

Genetisch mechanisme

Via een zogenoemde genoomwijde associatiestudie (GWAS) bij meerdan 3.000 migrainepatiënten en meer dan 10.000 mensen zondermigraine, kwamen de onderzoekers een DNA-variant op het spoor diede kans op het krijgen van migraine-aanvallen significant verhoogt.Het gaat om een DNA-variant die via een naastliggend gen deactiviteit van een ander gen, het zogenoemde EAAT2-gen, kanveranderen. Het was al bekend dat dit EAAT2-gen verband houdtmet andere neurologische ziekten, zoals epilepsie en schizofrenie.Het gen produceert het EAAT2-eiwit, dat betrokken is bij hetopruimen van de neurotransmitter glutamaat in de hersenen.

Een opstapeling van glutamaat in de hersenen zou daarom mogelijkeen rol kunnen spelen bij het ontstaan van een migraine-aanval. “Wewisten al wel dat het EAAT2-gen een cruciale rol speelt bijneurologische aandoeningen en mogelijk bij migraine, maar hetgenetische mechanisme daarachter was nog onbekend”, verteltChristian Kubisch van de Universiteit van Ulm. “Dat dit nu welgelukt is, danken we aan de internationale samenwerking waardoor wein vele duizenden genomen konden zoeken naar aanwijzingen.”

Lichtere vormen

“Dat glutamaat blijkbaar een rol speelt bij ‘gewone’ migrainesluit mooi aan op onze eerdere bevindingen bij zeldzame, extremevormen van migraine”, zegt Arn van den Maagdenberg. Hij maakt deeluit van de LUMC Migraine Research Group, geleid door Rune Frants enSpinoza-winnaar Michel Ferrari. Van den Maagdenberg: “Ons eerdereonderzoek voorspelde namelijk al dat glutamaat de gevoeligheid vanhet brein voor migraine-aanvallen zou kunnen verhogen.”

Meer onderzoek is nodig, benadrukken de onderzoekers. Ten eersteom de effecten van de DNA-variant op de genen eromheen beter inkaart te brengen, maar ook om andere genetische factoren teontdekken. Daarnaast moet het onderzoek nog herhaald worden onderde algemene bevolking. “Nu ging het om patiënten vangespecialiseerde hoofdpijnklinieken, die misschien vaker lijden aaneen zware vorm van migraine”, aldus LUMC-onderzoekster dr. GiselaTerwindt. “We moeten ook speuren naar associaties bij lichterevormen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK