Retourtje Hong Kong

Nieuws | de redactie
16 augustus 2010 | Nederland gaat nauwer samenwerken met Hong Kong op het gebied van Astronomie, Chemie, ICT en Wiskunde. Dit zijn NWO en de Research Grants Council (RGC) van Hong Kong overeengekomen. Onderzoekers uit beide landen kunnen subsidies aanvragen voor reisbeurzen en het organiseren van workshops. “Dit onderzoeksinitiatief is in feite slechts een begin.”

De overeenkomst tussen Nederland en Hong Kong werd vorige weektijdens een ondertekeningsceremonie in het Aziatische landbekrachtigd door Louis Vertegaal, directeur van het NWO-clusterChemische & Exacte Wetenschappen, en Roland Chin, voorzittervan de Research Grants Council (RGC), een adviesorgaan dat valtonder de University Grants Committee (UGC) van Hong Kong. Hetpartnerschap maakt de financiering van maximaal acht reisbeurzen enmaximaal vier workshops mogelijk. Twee workshops zullen inNederland worden gehouden en twee in Hong Kong.

Met de reisbeurzen willen de beide organisaties steun geven aanonderzoekers uit Hong Kong en Nederland die intensiever willensamenwerken. In de workshops kunnen onderzoekers uit beide langenhun recente en ongepubliceerde onderzoek uitwisselen waardoornieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan.

“Slechts een begin”

“Internationale samenwerking en excellent onderzoek gaan hand inhand; door onderzoeksgroepen bijeen te brengen gaat de kwaliteitvan onderzoek omhoog. Dat geldt temeer voor complexe,interdisciplinaire onderzoeksvragen”, aldus Louis Vertegaal. “Omgezamenlijke uitdagingen te signaleren en een relatie op te bouwen,is het noodzakelijk dat onderzoekers elkaar ontmoeten. Ik ben erheel blij mee dat de RGC en NWO samen kunnen bijdragen aan eenpartnerschap voor de lange termijn tussen onze landen. Ditonderzoeksinitiatief is in feite slechts een begin; ik ben ervanovertuigd dat hieruit duurzame verbanden zullen voortkomen.”

Onderzoekers kunnen een aanvraag voor de beurzen indienen tussen15 september en 30 november van dit jaar, waarna een commissie,waarvan de leden zijn aangewezen door NWO en de RCG, de aanvragenzal beoordelen. In april 2011 zullen de toekenningen bekend wordengemaakt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK