Spoorwegen vrezen verlies OV-kaart

Nieuws | de redactie
31 augustus 2010 | Het dringt nu ook tot de NS door: er komt een regeerakkoord waarin de OV-kaart voor studenten weleens geschrapt kon worden. Panisch poogt ‘het spoor’ nu de HO-wereld op te trommelen voor tegenacties, zo verneemt ScienceGuide. Zou het helpen?
Foto: Mike Campbell

Kritische tonen klinken vanuit de kennissector: De AWT noemt plannen voor ontwikkelingsbeleid “niet slim” en biedt kennisrijk alternatief. Prof. Rodrigues (Leiden) veegt de vloer aan met plannen voor een drastisch vreemdelingenbeleid. Nederland verliest eerder burgers dan dat het vol loopt. Maar hoe zit dat nu met deOV-kaart en de onrust bij de NS?

Gedwongen winkelnering

De ironie van de actuele situatie is eigenlijk best vermakelijk. De NS deelde ooit met de studentenbonden één standpunt tegen minister Deetman van O&W: zij hadden geen zin in een collectief contract voor ‘vrij reizen’ door alle studenten. “Gedwongen winkelnering” vond LSVb-voorzitter Maarten van Poelgeest en de spoorwegen meenden meer te verdienen aan individuele abonnementen en kaartjes. Bovendien vreesden zij een toestroom van reizigers in de spits en rond het weekend. En reizigers bedienen, daar rijden de treinen toch niet hun rondjes door het land door? De onderhandelingen liepen dan ook gemelijk en stroef.

Wie wel voor waren? Bus- en trambedrijven, de stadsvervoerders vooral, en de burgemeesters van universiteitssteden met hun enorme parkeerproblemen en veel oudroest op straat van studenten. Bus en tram hadden hun knopen snel geteld: studenten reisden toch massaal zwart, dus een minister die betalen wil voor vervoer dat ze toch deden, die kon op grote welwillendheid rekenen.

Een trouwe klant

Druk van premier Lubbers op VVD-verkeersminister NeelieSmit-Kroes zorgde dat staatsbedrijf NS door de knieën ging.PvdA-minister Ritzen mocht de OV-kaart voor studenten na de kabinetsformatie van 1989 uiteindelijk invoeren. In de jaren nadien kreeg de kaart een status en attractie die de kinderopvang -nu ook een gedurige gatenkaas binnen de OCW-begroting die daar wel eens weer snel uit kon verdwijnen- later eveneens ontwikkelde: de overheid maakt hem ‘gratis’, dus is het een onbeperkt recht en dus in inperking ervan een schanddaad van de staat tegen de burger.

De bij de start zo onwillige NS en LSVb streden ineens vol vuurvoor het behoud van dit onmisbare verworven recht. De spoorwegen hadden namelijk ontdekt, dat een stevig meerjarig contract met OCW erg aantrekkelijk was. Vooral toen het bedrijf gesplitst  en verzelfstandigd werd, want een zo zekere en trouwe klant die je veel geld en veel reizigers levert, die kun je als bedrijf maar beter koesteren. Maar die klant zou nu zo maar weg lopen.

Dezer weken is de NS dan ook in alle staten. Rutte-I dreigt met aanzienlijke bezuinigingen op onder meer het openbaar vervoer. Daarbovenop zou verlies van de OV-kaart-inkomsten een harde klap zijn voor het spoor, aangezien binnenkort het contract met OCW verlengd zou worden. En juist dat maakt het voor VVD en CDA aantrekkelijk nu snel toe te slaan. Het levert meteen flink geld op, op weg naar de moeizaam haalbare €18 miljard tekortreductie. Of het kan (deels) als extra geld aan het HO worden toegevoegd via een doorschuifoperatie binnen de kennisuitgaven, zonder dat het iets extra’s kost.

Aanmaakblokjes

Zo’n concrete stap -op een koopje- naar uitvoering van demotie-Hamer is voor een rechtse coalitie natuurlijk een te mooie kans om te laten liggen. PvdA, D66 en GroenLinks wilden immers deSF hard aanpakken met een leenstelsel en dat maakt eventueel protest uit die kring dan niet zo sterk. Hun plannen waren voor de portemonnee van de student en haar ouders immers ook niet fijn, zullen VVD en CDA opvoeren.

Naar verluidt legt de NS-leiding alom in het HO contacten om te bezien of gezamenlijke tegenacties mogelijk zijn. Ook zou zij enige bereidheid laten voelen de acties van HO-partijen tegen een nieuwkabinet met zulke plannen van steun te voorzien. Want opzichtig verzet van het spoorbedrijf zelf zou als al te veel opkomen voor het eigenbelang gezien worden. Ook zou het de relaties met de nieuwe ministers van Ruimte & Mobiliteit, Bedrijvigheid en Kennis & Cultuur al bij het begin verstoren. Dus als anderen vanuit het HO de kastanjes nou eens uit het vuur willen halen, zo lijkt het, dan zou de NS wel willen helpen dat vuurtje op te stokenen de aanmaakblokjes ervan te vergoeden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK