UM wil naar UK

Nieuws | de redactie
23 augustus 2010 | De Universiteit Maastricht wil actief worden in de Britse ‘VSNU’. Door deel te nemen aan de UCAS-board kan zij haar internationale netwerk versterken en vooral actief meedoen bij de werving van de beste studenten uit het Britse onderwijs. UM-voorzitter Jo Ritzen heeft de betrokken bewindsman al aan zijn jasje getrokken.

“Probleem is dat door het gesloten Britse universiteitssysteemslechts weinig studenten in het buitenland gaan studeren. Op ditmoment nog geen duizend”, zegt Ritzen. Maastricht wil danook de juridische status van ‘Britse universiteit’ verwerven. Deuniversiteit wil lid worden van de UCAS-board, het consortium vanBritse universiteiten dat in het Verenigd Koninkrijk een aantalprivileges geniet. Zo hebben de universiteiten de eerste keus bijnieuwe inschrijvers en verdelen ze in de praktijk detopstudenten.

Hij heeft over zijn denklijn in deze al met verantwoordelijkminister David Lammy contact gehad. Vanuit het Londense ministeriewordt benadrukt, dat de UM dit primair met de huidige leden enbinnen UCAS zou moeten regelen. Ritzen hoopt  dat dit binnendrie jaar lukt. “Je zou kunnen denken aan een constructie waarinwij ‘experimenteel lid’ worden,” zegt hij tegen ‘deLimburger’.

De UM richt zich in elk geval nu reeds op Britse studenten die bijde eerste schifting door UCAS hun voorkeursinstelling in de top vanhet HO niet kregen toegewezen. “Daar zitten zeer goede studentenbij.” Het vergeleken met het door Blair en zijn Labourregering zeerverhoogde collegegeld in de UK is daarbij een factor van belang omvoor ons land te kiezen. De prijs-kwaliteit-verhouding is bij de UMverhoudingsgewijs in dit licht erg goed, onderstreept men inMaastricht.

Tegen ScienceGuide bevestigt Ritzen dat deze benaderingvan het Britse HO helemaal in lijn is met de actieve participatievan de UM aan het Duitse hoger onderwijs. Daar doet de UM al langetijd mee met de gezaghebbende CHE-ranking, zodat Duitse studentenop grond van heldere kwalitatieve criteria zelf kunnen afwegen ofMaastricht niet beter bij hen zou passen dan een HO-instelling ineigen land. De deelname aan UCAS gaat uit van een zelfde denklijn:”We zijn allemaal Europese universiteiten inmiddels, de Britse ook.Het is dus niet meer dan logisch dat wij de studenten in deverschillende landen aanbieden, dat zij ook in een ander landuitstekend kunnen studeren, als dat bij hun talent past.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK