UvA wil minder studenten aannemen

Nieuws | de redactie
31 augustus 2010 | “De UvA groeit al jaren en ook dit jaar schrijven we weer meer studenten in dan het jaar ervoor. Dat is mooi, maar er zit een duidelijke keerzijde aan. Elk jaar moeten we crisismanagement voeren om alles in goede banen te leiden.” UvA-voorzitter Karel van der Toorn wil minder mensen aan zijn universiteit.

Lastige kwestie

Hij zegt in Folia dat er aan de groei allerlei lastigeeffecten vast zitten, waar hij en zijn collega’s elk jaar weer meeworstelen. “We  moeten vaak op het laatste moment tijdelijkpersoneel aannemen. Dat leidt niet tot een stabiele situatie en wemoeten ons afvragen of we dit nog wel willen.” Dit heeft alleen welgevolgen voor de gelden die men vanuit OCW krijgt voor de opdrachtvan het HO, namelijk studenten opleiden: “Aan de andere kant wordenwe wel gefinancierd aan de hand van de hoeveelheid studenten die wehebben; het is dus een zeer lastige kwestie.”

De problemen op dit punt signaleert van der Toorn als volgt: “DeBèta faculteit groeit en daar zijn we ontzettend blij mee, maar datheeft wel tot gevolg dat de collegezalen nu al overvol zitten,terwijl de nieuwbouw verleden jaar is opgeleverd.

Allemaal naar het HBO?

Bij Rechten zijn dit jaar elfhonderd nieuwe studenteningeschreven en je kunt je afvragen of dat wenselijk is. Elfhonderdstudenten leidt niet tot optimale condities waaronder collegesworden verzorgd en kan ook zorgen mindere onderwijskwaliteit.

Net als bij Psychologie, Tandheelkunde en Geneeskunde moeten weoprecht kijken of we een numerus fixus bij Rechten moetenvaststellen. Misschien moeten we in de toekomst minder studentenaannemen en meer tijd en energie steken in onze huidigestudenten.”

Fons van Wieringen (voorzitter Onderwijsraad) houdt het WOechter een spiegel voor: “Wat moet het HBO dan? Nog sneller groeiendan nu?”. U leest zijn visie hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK