CDA wint strijd om studiebeurs

Nieuws | de redactie
30 september 2010 | Nu het kabinet-Rutte afziet van het echt bezuinigen van 18 miljard is er ruimte voor de uitvoering van het CDA-programma ten aanzien van de studiebeurzen. Maar de studenten moeten wel vlotter afstuderen om hun schuld -vooral in de masterfase- niet flink te doen oplopen. Voor excellentie en uitdaging aan de student krijgt het HO 220 mln extra.

Buiging voor JPB

Het motto van het kabinet-Rutte ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’is een verbuiging voor Jan Peter Balkenende. Want dit was hetparool van zijn afscheidsrede, die hij hield bij de openingvan het academisch jaar bij zijn alma mater, de VU.

Hij zei daar onder meer -geheel onopgemerkt door de parlementairepers- het volgende: “Vrijheid is altijd genormeerd. Vrijheidgaat hand in hand met verantwoordelijkheid. Kijk naar de verhittediscussies over de vrijheid van meningsuiting. Ook daarvoor geldtnaar mijn vaste overtuiging dat dit geen onbegrensde vrijheid is.Er bestaat niet zoiets als het recht op beledigen of het recht opkwetsen.” 

Balkenende nam de jaaropening bij de VU te baat, omeen afranseling te geven aan de bepleiters van ongeremdevrijheid, die zich primair uit in scheldkannonades en “morelearmoede”. Hij noemde zulke lieden onder verwijzing naarVU-oprichter Abraham Kuyper “plichtvergeten burgers.” Het was ofhij een brief van zijn oud-WI-CDA-collega en plaatsgenoot AbKlink voorlas.

Meer eigen verantwoordelijkheid in het HO

VVD en CDA willen in het hoger onderwijs de studenten aanmoedigenmeer werk te maken van hun studie en hun inzet daarvoor. Uitdagingen excellentie zijn belangrijke noties. 220 mln wordt aan HBO en WOgegeven om hier concrete acties en intensivering van het onderwijsvoor in te zetten. Ook de lerarenopleidingen zullen impulsenkrijgen, waarbij zelfs een centrale examinering op basis van de’kennisbasis Pabo’ op de agenda wordt gezet. Docenten zullen kunnenrekenen op meer prestatiebeloning en impulsen voor LevenLangLerenin hun werk en in de graden die zij vanuit het HBO gaankrijgen.

De financiering van het HO heeft één garantie gekregen: voor devolle 4 jaar worden de ramingen van de groei van HBO en WOverzekerd in de bekostiging. Daarbij past geen onzekerheid over debeursrechten, zoals het CDA-programma had benadrukt. Een completeredesign naar een leenstelsel is van de baan. 90 % van debachelorstudenten en 10% van de masterstudenten behouden daarmeehun SF-rechten, zo werd ScienceGuide voorgerekend. Metdank aan Jasmijn Koets van de LSVb en haar ongedachte alliantie met Balkenende, moetendeze studenten toch even beseffen.

Wel zullen studenten vlotter door hun studie moeten gaan, omdat zijanders snel hogere schulden opbouwen. Met name in de masterfase -endus met name bij universitaire studenten- zal sprakezijn van een sociaal leenstelsel. De studenten die ’te lang’studeren zullen 3000 euro meer collegegeld gaan betalen en hetrecht op de OV-kaart verliezen. Ze mogen wel 20 jaar doen over deaflossing, in plaats van 15 jaar.

Zorgen voor het WO

De universiteiten zullen nog meer zorgen kennen. Naast de druk opde masters zou ook de fixus voor de medische opleidingen weleensingeperkt kunnen worden. Men zal dus meer artsen en dergelijkemoeten zien op te leiden. De buiging voor die wens van de sector-en achter de schermen ook van minister en CDA-criticus Ab Klink-is voor een centrumrechts kabinet opmerkelijk: het is de eis van de rode PS inWallonië in de Belgische formatie.

Deze verdwijning van de fixi strekt nog verder. Heel het HO wordteen soort KUO. Dijkgraaf is inderdaad de springplank voor Veerman geworden. Omfocus en ruimte voor diversiteit te vergroten mogen -en moeten-instellingen eigen vormen van selectiviteit toepassen tervervanging van de numerus fixus. Die inhoudelijke lijn van hetrapport-Veerman wordt omarmd.

R&D: overhead naar echt onderzoek

In het onderzoek zijn de lijnen nog ruw getrokken in hetconcept-regeerakkoord. Een machtig EZ wordt zoals verwacht hetcentrale coördinerende ministerie voor innovatie en kennis. Maar ofen hoe de geldstromen voor R&D en dergelijke via EZ gaan lopenis nog niet vastgelegd. Den Haag verwacht nu al eenloopgravenoorlog zonder weerga, zo hoordeScienceGuide.

Extra geld komt er voor onderzoek door vestzak-broekzak-operaties.Organisaties als NWO, KNAW en AgentschapNL kunnen hun borst natmaken. Overheadkosten aldaar zullen herschikt worden naar de pottenvoor concreet onderzoek. 85 mln is hier in het geding.

Uiteindelijk hangt het allemaal af van het gedoogakkoord, dat ishet bizar karakter van het regeerakkoord van VVD en CDA. Want denieuwe minister van OCW -en haar/zijn ‘EZ nieuwe stijl’collega- zal op vele punten moeten meemaken, dat de PVVwetsvoorstellen met ambitie, Europese uitstraling en zwaardereeigen verantwoordelijkheid niet zal willen steunen.

Alleen bij een motie van afkeuring van de oppositie zouden Wildersc.s. zo’n bewindsvrouw/man laten zitten. Zit het een beetje tegenzal zo’n minister eigenlijk veroordeeld zijn tot immobilismeter overleving. Niet echt iets voor Marja van Bijsterveldt of JanAnthonie Bruijn om de vingers bij af telikken.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK