De ScienceGuide Tip 5 van 2010

Nieuws | de redactie
6 september 2010 | Wie zijn de mensen waarvan we in HO- en kennisland nog veel gaan horen? ScienceGuide luisterde weer rond en komt met zijn Tip 5, zoals de kenners van de kennissector die aanmeldden als de 'up and coming'. Onder hen twee topliberalen, een zeer Britse Lady en een designchef.1  Jan Anthonie Bruijn en Mark Harbers

De twee VVD’ers kunnen vanuit Ministerraad en Kamer voor het eersteen liberaal gedomineerd kennisbeleid in gang zetten, geleid dooreen liberale premier die immers het HO zelf heeft bestierd alsbewindsman. Lukt het ze eensgezind koers te houden of gaat alsvanouds de neiging tot interne rivaliteiten en -teitjes in liberalekring hen parten spelen? En lukt het hen in de versplinterde Kamervan nu een serieuze en stevige meerderheid voor zo’n beleid teverwerven, zeker nu gedogen niet blijkt te werken?

Als het om politiek gedoe gaat heeft Mark Harbers alshavenwethouder in Rotterdam al het nodige meegemaakt en overleefd. Een half jaar voor deval van prof. Tariq Ramadan na berichtgeving van ScienceGuide viel wethouder Harberszelf, vanwege een conflict over Ramadans rol in Rotterdam.

Om als bewindsman in spe rust en overzicht te houden heeft JanAnthonie Bruijn als hoogleraar aan het LUMC in elk geval eenbuitengewoon nuttige nevenfunctie. Hij is de organist van de Leidseuniversiteit, die bij de opening van het academisch jaar in dePieterskerk hedenmiddag onder meer een soort van ‘Introitus’ maglaten schallen voor de eregasten en sprekers. Wat zal hij spelen?Bachs ‘Jauchzet, Frohlocket! Auf preiset dem Tage!’?

2  Lady Tessa Blackstone

Deze politieke vriendin van Tony Blair is een van deinitiatiefnemers -samen met UM-voorzitter Jo Ritzen-van een nieuweEuropese pressiegroep: EEU. Oftewel ‘ Empower EuropeanUniversities’. Samen met een keur van HO-denkers en -bestuurderswillen zij de hoger onderwijsinstellingen in heel Europa bevrijden van overbodig geworden nationaleregelgeving en meer ruimte geven voor het voeren van een eigenbeleid en het verwerven van eigen inkomsten, los vanverouderde publieke verdelingsmechanismen en voorschriften. Hetbetoog van EEU werd al snel door de Europese Commissie van Barrosoopgepakt. Wordt dit een krachtig nieuw accent in het HO-beleid inBrussel en Den Haag?

3  Dingeman Kuilman

De chef van het Premsela instituut en initiatiefnemer van allerleibelangrijke activiteiten in een rond het design als cultureleindustrie in Nederland wordt de nieuwe collegevoorzitter van ArtEZ, dekunsthogeschool in Arnhem. Gelet op de rol van het kunstonderwijsals ‘springplank’ en proefstation voor de uitvoering van hetrapport-Veerman kon deze nieuwe speler een opinionleader in diesector een belangrijke factor blijken in de eerste aanzetten tot derealisatie van ‘Dijkgraaf’ een ‘Veerman’ tegelijk.

4  Jan Mengelers

De TNO-voorman is deze zomer benoemd in de denktank High Level Group KETvan de EU. Deze club moet de ‘key enabling technologies’ voor detoekomstige kenniseconomie in kaart brengen en de kansen van Europaen (nieuwe) bedrijven op deze terreinen scherp analyseren. Ze zijner niet om nog wat subsidiekanalen te verzinnen, onderstreepteNeelie Kroes tegenover ScienceGuide. “Rather it isabout measures that both can be taken at EU level and that improvethe fundamental conditions for these companies to do business inEurope.”

5  NEWS

Studeren in het buitenland is nog wat anders dan een tijdjeuitgewisseld zijn door Erasmus of Socrates. Je moet bijvoorbeeldeerst wel door de selectie heen in Oxford, Stanford of Singapore.De duizenden Nederlandse studenten die dat presteren en hun clubsover heel de wereld hebben zich verenigd in NEWS, om zo met elkaaren de kennissector in gedurig contact te kunnen blijven.

Rinnooy Kan is al een fan van ze en via hun club kunnen en zullen zeeen nieuwe inbreng met een wereldwijde blik in de discussiesover HO, R&D en innovatie impulsen kunnen geven. Elkebewindsman/vrouw van een nieuw kabinet weet nu met welke lokaleclub zij/hij even moet afspreken om bij te praten en input tekrijgen tijdens het bezoek aan het buitenland!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK