Derde vrouw rector magnificus

Nieuws | de redactie
27 september 2010 | Prof. mr. Anja Oskamp, VU-decaan Rechtsgeleerdheid, is aan de OU benoemd tot rector magnificus. Daarmee is zij -pas- de derde vrouw die rector wordt, na UvA-rector Dymph van den Boom en Hans Alma van de Universiteit voor Humanistiek.

Anja Oskamp is de opvolger van Fred Mulder die na tien jaarzijn rectoraat beëindigt. Haar benoeming gaat in op 1 februari2011 en geldt voor een periode van vijf jaar. 

Oskamp studeerde rechten in Rotterdam en deed onderzoek aan hetNorwegian Research Center for Computers and Law in Oslo. Naenkele jaren bij de Databank Kamers van Koophandel ging zij in 1983naar de Vrije Universiteit en werd daar in 1984 een van deoprichters van het Computer/Law Institute.

Anja Oskamp promoveerde in 1990 en werd in 2001 hoogleraarJuridisch kennisbeheer en IT. Tussen 1997 tot 2005 was zijtevens bijzonder hoogleraar Fiscale rechtsinformatica enfiscaal informaticarecht te Nijmegen.

In 2005 werd ze decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid vande Vrije Universiteit. Anja Oskamp is ook onder meer voorzitter vande Adviesraad van het Platform vrouwen en ict en voorzitter van deAdviesgroep maatschappelijke vraagstukken van ICTRegie. Sinds 1997is zij bovendien de managing editor van het wetenschappelijktijdschrift Artifical Intelligence and Law.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK