Diplomabekostiging voor meer baby’s

Nieuws | de redactie
13 september 2010 | SPD-politicus en integratiecriticus Thilo Sarrazin wil niet alleen de moslim-migranten in Duitsland hard aanpakken. Hij wil ook academici 'fokpremies' geven. Dit om "dysgenetische Effekte" tegen te gaan.

De opwinding in Duitsland over Sarrazins thesen richt deschijnwerpers vooral op zijn opvattingen over deintegratieweigering van -vooral- Turken en Arabieren. Hij schildertdaarbij demografische schrikbeelden als een krimp van de Duitsebevolking van 80 miljoen heden naar 20 miljoen in 2100,waarbij nakomelingen van immigranten de meerderheidzouden vormen. Zijn cijfermateriaal is inmiddels aan ale kantenonderuit gehaald, bijvoorbeeld die over geboortecijfers en over debevolkingsprognose voor 2100 (46 miljoen volgens de jongsteinzichten). Ook is de immigratie naar Duitsland allang niet meer100.000 per jaar -zoals Sarrazin beweert- maar is er eenvertrekoverschot, van bijvoorbeeld 8000 Turken per jaar sinds2006.

Maar minstens zo opvallend is wat de sociaaldemocratischeoud-bewindsman voor Financiën van de stad Berlijn beweert over destimulering van gestudeerde autochtonen in zijn land. Hij wilde erfelijke kwaliteit van de Duitse bevolking opwaarderen volgenseugenetische beginselen. Dat deze denklijn uit de pseudowetenschapvanwege de Duitse historie hoogst brisant mag heten, behoeft weinigbetoog.

Sarrazin wil de vruchtbaarheid aanwakkeren bij “jene Gruppen beidenen eine höhere Fruchtbarkeit zur Verbesserung dersozialökonomischen Qualität der Geburtenstruktur besonderserwünscht ist.” Hij beklaagt daarbij de “unterdurchschnittlicheFruchtbarkeit der gebildeten Schichten”. Oftewel: door meerkinderen van hoger opgeleide bevolkingsgroepen te kweken en minderbij migranten en andere ‘bildungsferne’ lagen der bevolking zou hetIQ en daarmee de ‘sociaaleconomische kwaliteit’ van Duitslandgemiddeld omhoog gaan.

In dit verband stelt Sarrazin voor dat moeders met een HO-diplomavoor elk kind dat zij voor hun 30e levensjaar baren eenoverheidspremie van €50.000 ontvangen. Maar ook dezediplomabekostiging moet “nur selektiv eingesetzt werden”, omde juiste groepen in de samenleving genetisch op te waarderen. Zokan men “dysgenetische Effekte” in de samenleving tegen gaan.

SPD-voorzitter Sigmar Gabriel noemt de voorstellen vanzijn partijgenoot “eine politische Obzönität”, waarbij dezeook nog het bedrijven van politiek verwart met”Durchsetzung von Naturgesetzen.” Als bestuuurder van de centralebank heeft Sarrazin inmiddels ontslag genomen en zijn partijworstelt nu met de vraag naar de modus van zijnroyement.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK