Goed nieuws toch onvoldoende

Nieuws | de redactie
13 september 2010 | "Bij toeval kwam ik deze week mijn goedbedoelde adviezen tegen aan het adres van de kabinetsinformateur Herman Wijffels, nu 3,5 jaar geleden," vertelt Theo Bovens (OU en SER). Erg relativerend vindt hij het om te zien, dat hij Ivo Opstelten over HO en onderzoek ongeveer hetzelfde zou kunnen opsturen.

Gedogen

Volgens mij is wel genoegzaam bekend, dat ik een regeringwaarin CDA en PVV samen zitting hebben niet zie zitten. Inmiddelsis daar ook geen sprake meer van, maar wordt wel over gedogengesproken.

Ook niet iets om vrolijk van te worden, maar het geeft CDA (en VVD)tenminste de zekerheid geen concessies op wezenlijke, principiëlepunten te hoeven doen. Binnen het CDA is het debat losgebroken.Onderbelicht blijft de rol van VVD (Rutte) en PvdA (Cohen). Doorhun, elkaar uitsluitende opstelling immers zitten we over dezecurieuze optie te spreken.

Innovatie-agenda

VSNU, KNAW, TNO, NWO en de werkgeverskoepels bepleiten in een manifest de instelling van een Kennis- enInnovatieraad, als opvolger van het Innovatieplatform. Ruim eenjaar geleden was dr. Sam Pitroda in Nederland te gast bij de OpenUniversiteit. Pitroda is voorzitter van een soortgelijk orgaan inIndia. Ook de Amerikanen kennen iets dergelijks.

Het succes van deze constructie zit daar in het gewicht dat door depolitiek aan de adviezen wordt toegekend. Dat is daar erg veel.Waarom bekruipt mij het gevoel dat de Nederlandse politiek het vaakbeter wil weten dan topdeskundigen?

Kennissamenleving vraagt investeringen

Er is feitelijk geen serieuze partij die zwaar op onderwijs enonderzoek wil bezuinigen. Dat goede nieuws is echter onvoldoende.Ik denk dat voldoende is aangetoond dat Nederland méér moetinvesteren in kennisontwikkeling, onderwijs en onderzoek. Decijfers over een tekort aan hoger opgeleiden zijn onverminderdactueel.

Onderbelicht in alle pleidooien is dat het op actueel op peilhouden van kennis en het verhogen van bestaande kennisniveau’sonlosmakelijk onderdeel van de investeringsbehoefte is. Het iskortzichtig wel in de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs aanjongeren te investeren zonder tegelijkertijd het leven lang lerenbeter geregeld te hebben. Kennis zonder onderhoud verliest snelzijn houdbaarheid.

Theo Bovens
voorzitter OU, kroonlid SER

NB: hier vindt u Bovens’ zorgpunten voor Wijffels van destijds.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK