IJskappen smelten minder snel dan gedacht

Nieuws | de redactie
2 september 2010 | De ijskappen van Groenland en West-Antarctica smelten maar half zo snel als werd gedacht. Een opverende aardkorst is daar een belangrijke oorzaak van. Dit blijkt uit onderzoek van de TUDelft en SRON, waarover zij publiceren in Nature.

 

Bewegende aardkorst

Het afsmelten van de ijskappen wordt sinds 2002 in kaartgebracht met metingen van de twee GRACE-satellieten (GravityRecovery and Climate Experiment). Deze detecteren vanuit deruimte kleine veranderingen in het zwaartekrachtveld van de aarde.Deze veranderingen hangen samen met de precieze verdeling van demassa op aarde, waaronder ijs en water. Als ijs smelt en in zeeterechtkomt, heeft dit dus invloed op het zwaartekrachtveld.

Op basis van dit principe kwamen eerdere schattingen voor deGroenlandse ijskap uit op 230 gigaton ijs per jaar dat smelt (datis 230.000 miljard kilo). Dat resulteert vervolgens in eengemiddelde mondiale zeespiegelstijging van ongeveer 0,75 mm perjaar. Voor West-Antarctica bedroeg de schatting 132 gigaton perjaar.

Bij deze resultaten blijkt nu echter niet goed gecorrigeerd tezijn voor glacial isostatic adjustment, het fenomeendat de aardkorst nog steeds opveert ten gevolge van het afsmeltenvan de grote ijskappen van de laatste grote IJstijd, zo’n 20.000jaar geleden. Deze bewegingen van de aardkorst moeten wordenmeegenomen in de berekeningen want deze verticale bewegingenveranderen de massaverdeling van de aarde en dus hebben ze ookinvloed op het zwaartekrachtveld.

Nauwkeurige correctie

Onderzoekers van de TU Delft hebben de benodigde correctie nu,samen met wetenschappers van SRON Netherlands Institute for SpaceResearch en het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (USA), veelnauwkeuriger weten uit voeren. Ze deden dit met gecombineerdegegevens van de GRACE-missie, GPS-metingen op het land enoceaanbodemdruk-data. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de bodemonder Groenland daalt, wat wellicht een aanwijzing kan zijn voormeer massa in het verleden.

Bert Vermeersen van de TU Delft: “De correcties voor dedeformaties van de aardkorst, hebben behoorlijke gevolgen voor degeschatte hoeveelheid ijs die jaarlijks smelt. We concluderen datde smelt van de ijskappen op Groenland en West-Antarctica ongeveertwee maal zo langzaam gaat, als eerst werd gedacht.” Ook debijbehorende gemiddelde zeespiegelstijging door het smelten van deijskappen, ligt lager.


U leest het artikel in Nature Geoscience hier
.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK