Islam, tegenpool of ontmoeting

Nieuws | de redactie
27 september 2010 | Staan we echt met verhitte koppen tegenover elkaar? Rijk en arm, oost en west, christendom en islam, zijn dat alleen maar tegenpolen? 'Not in my backyard' is het uitdagende thema van een congres op Windesheim, waarin islam en christendom juist de ontmoeting zoeken.

Voor wie de actualiteiten ook maar een beetje volgt, lijkt heteen duidelijke zaak: de maatschappij verhardt. Berichten overspanningen tussen verschillende groepen en culturen domineren demedia. Ook de politiek ontkomt er niet aan. Natuurlijk hebben wealle begrip voor minderheden, maar we willen ze liever niet op onzeeigen stoep, ofwel ‘not in my backyard’.  Not in mybackyard is ook de titel van het congres dat Windesheim samenmet Protestantse Kerk Nederland en Exodus Nederland organiseert op11 oktober op de Campus in Zwolle. 

Is de situatie echt zo ernstig als wordt beweerd? Focussen de mediamisschien te veel op verschillen  tussen mensen in plaats vanop overeenkomsten, of tonen ze gewoon de feiten zoals ze zijn? Enals dat zo is, moeten we ons dan maar bij die feitenneerleggen?

Tegenwicht en ontmoeting

Om tegenwicht te bieden aan het inmiddels ingeburgerde idee vanverdeeldheid organiseert Windesheim tijdens het congres eenontmoeting tussen de islamitische en christelijke wereld, om samende verantwoordelijkheid te nemen voor de zwakkeren in demaatschappij.

Het congres Not in my Backyard biedt een platformtot samenwerking en discussie, voor iedereen die betrokken is bijde zwakkeren in onze maatschappij. Wat kunnen kerken en anderegeloofsinstanties, zorginstellingen, maar ook gewone burgers doenom kwetsbare groepen als daklozen of asielzoekers een beterperspectief te bieden?

Praktische informatie

Het congres vindt plaats op 11 oktober op Windesheim – Campus 2-6te Zwolle – en duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Het ochtendprogrammabestaat uit vier plenaire presentaties. ’s Middags kunnen debezoekers actief deelnemen aan verschillende workshops.

Aanmelden kan tot 5 oktober via http://portaal.windesheim.nl/nimby.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK