Kamminga maakt zijn borst nat

Nieuws | de redactie
21 september 2010 | "Het zijn wonderlijke tijden. Er is een economische crisis, ja zeker. Maar tijden veranderen snel." FME-voorzitter Jan Kamminga merkt dat de tech-sector weer bloeit en ook in R&D investeert. Nu de overheid nog, vindt hij en laat grote scepsis blijken over de formatie 'over rechts'.

‘Het zijn wonderlijke tijden. Er is een economische crisis, jazeker. Maar tijden veranderen snel. Er klinken positieve geluidenover de economische ontwikkelingen. De cijfers over het jaar 2010zouden wel eens kunnen meevallen. Dat betekent dat veel mensen metmeer vertrouwen naar de toekomst kijken dan waarmee zij dit jaarzijn ingegaan.

Hoe merkwaardig het ook klinkt, eigenlijk begint voor de gewoneburger de crisis nu pas echt. Het huidige demissionaire kabinetgaat al heftig bezuinigen en het nieuwe kabinet gaat voor eenmonsteroperatie. Dat zullen de burgers direct voelen, terwijl inhet bedrijfsleven op dat moment nog sprake zal zijn van een zekeroptimisme.

Uit de halfjaarlijkse FME-conjunctuurtest blijkt dat deondernemingen in de technologische industrie geen ‘dubble dip’verwachten en denken dat eind 2012 het niveau van vóór de crisisweer is bereikt. Begin volgend jaar zullen de jaarcijfers over 2010een aanzienlijke stijging van de omzet laten zien, zeker als je2010 vergelijkt met 2009. Wel verwachten ondernemers en hetCentraal Planbureau voor 2011 nog een lichte teruggang in degroei.

Dat betekent dat, in de euforie van betere resultaten, volgend jaartoch weer voorzichtigheid moet worden betracht. De zwakkeoverheidsfinanciën zullen het kabinet ertoe dwingen deambtenarensalarissen niet of nauwelijks te laten stijgen. Deuitkeringen van de pensioenfondsen en de dreigende daling daarvan -ook al is die relatief omdat slechts de indexering achterwege zalblijven – zullen de gemoederen nog geruime tijd bezighouden.

Al met al is het een chaotisch beeld en ik betwijfel ten zeerste ofwe erin zullen slagen aan de mensen duidelijk te maken hoe onzeeconomie er werkelijk voor staat. Als we dan nog bedenken dat wevermoedelijk te maken zullen krijgen met een kabinet dat slechtséén zetel meerderheid heeft in de Tweede Kamer, dat er van die 76ook nog eens 24 ‘gedogers’ en twee ‘loyalisten’ zijn, dat er geenmeerderheid is in de Eerste Kamer en de oppositie nu al de messenslijpt, dan kunnen we een heet 2011 verwachten.

Maak uw borst maar nat!’

[bron: weeklog Voorzitter FME, dd 17 september]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK